ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת חשמל לישראל בע"מ נגד ש.ש. רובבשי בע"מ :

בפני כבוד השופט דוד גדעוני

התובעת

חברת חשמל לישראל בע"מ

נגד

הנתבעת

ש.ש. רובבשי בע"מ

נגד

הצד השלישי

חברת הגיחון בע"מ

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד- 1984, ללא נימוקים, ובכלל זה לקבוע את סכום הפיצוי המגיע לתובעת, ככל שמגיע, ואת אופן חלוקתו בין הנתבעת לבין הצד השלישי, והכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים.

עיינתי בכלל המסמכים בתיק בית המשפט. בכלל זה עיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בדו"ח אירוע הנזק של התובעת ובתכתובות שנעשו בין הצדדים לאחר האירוע. שמעתי את דברי נציגי התובעת, את דברי נציג הנתבעת ואת דברי נציג הצד השלישי ואת התשובות שנתנו לשאלות שנשאלו. עיינתי בתמונות שצולמו במקום האירוע סמך לאחר שאירע. נתתי דעתי גם לפרק הזמן הניכר שחלף מעת האירוע ועד להגשת התביעה. שקלתי את טענות הצדדים.

על יסוד התמונה הכוללת שהובאה לפני בית המשפט אני מורה כדלקמן:

הנתבעת תשלם לתובעת סך כולל של 2,800 ₪, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 600 ₪.

הצד השלישי ישלם לתובעת סך כולל של 1,400 ₪ בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 300 ₪.

הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ו אדר תשע"ד, 26 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת חשמל לישראל בע"מ
נתבע: ש.ש. רובבשי בע"מ
שופט :
עורכי דין: