ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל צברי נגד הסתדרות המורים בישראל :

ניתנה ביום 11 מרץ 2014

דניאל צברי
המבקש

-
הסתדרות המורים בישראל
המשיבה

בשם המבקש – בעצמו
בשם המשיבה – עו"ד מיכל שפרן

החלטה

השופט אילן איטח

לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע (השופט יוחנן כהן; דמ"ש 13789-04-13) מיום 30.12.13, ובו נדחתה תביעת המבקש תוך חיובו לשלם למשיבה הוצאות משפט בסך של 5,000 ₪.
עניינו של המבקש בא לפניי במסגרת בר"ע 12222-10-13, ושם פרטתי בתמצית את מסגרת התובענה בבית הדין. מטעמי נוחות אחזור על עיקרי הדברים.
המבקש הינו עובד הוראה החבר בהסתדרות המורים בישראל (להלן - המשיבה). המבקש מועסק על ידי משרד החינוך בבית ספר "מקיף דתי אופקים" כמורה למתמטיקה.
המבקש הגיש כנגד המשיבה מספר עתירות לבית הדין הפנימי שלה ובמסגרתן העלה טענות שונות המתייחסות להתנהלות משרד החינוך כלפיו, לרבות בעניין תנאי העסקתו ובכלל זה בהשוואה לעובדים אחרים (להלן – התובענה המקורית). ביום 12.12.12 התקיים בבית הדין הפנימי בתובענה המקורית וניתן פסק דין הדוחה את הטענות שלא לגופן אלא – בעיקרו של דבר – בשל היותה תובענה שיש להפנות כלפי המעביד (להלן - פסק הבוררות).
על רקע האמור פנה המבקש לבית הדין האזורי (להלן – ההליך באזורי), ופנייתו זו מכוונת כלפי שני עניינים: האחד, ביטול פסק הבוררות בו נדחו עתירותיו שלא לגופו של עניין. במסגרת זו עותר המבקש כי בית הדין האזורי ידון ויכריע בתובענה המקורית; השני - אי מתן מענה מצד המשיבה לבקשתו לקבלת מידע (להלן – העתירה לקבלת מידע). בנוסף עתר המבקש לחייב את המשיבה לשלם לו פיצוי שאינו מכומת, וזאת על פי סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970, וכן פיצוי בסך של 25,000 ₪ בגין הפרת חובת הייצוג ההוגן.
בקשת רשות הערעור האמורה נדחתה בהחלטה מיום 13.10.13. בשולי ההחלטה הוספתי את הדברים הבאים:
"ראיתי לנכון להפנות את תשומת הלב לכך שהתובענה נפתחה בבית הדין האזורי כדיון מהיר. בדיון מיום 4.6.13 הורה בית הדין על העברת התובענה לדיון בפסים רגילים. בהחלטה מאותו יום הורה בית הדין על ביטול החלטתו הקודמת. ביום 6.6.13 הורתה הנשיאה אורלי סלע כי נוכח ההחלטה השניה יחזור הדיון בתובענה לפסים של דיון מהיר. חרף החלטת הנשיאה סלע נותר התיק במסלול של פסים רגילים (סע"ש). ראוי כי יישום ההחלטות יבחן.
כך או כך תשומת הלב לכך שלפי סעיף 31 (א) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט -1969 (להלן - החוק), דיון מהיר מיוחד לתובענה לפי סעיף 24 (א) (1) ו- (3) לחוק."

]
מעיון בתיק בית הדין האזורי עולה כי ביום 22.10.13 הורה בית הדין למזכירות לשנות את סיווג התיק מ-סע"ש ל-דמ"ש, ומזכירות בית הדין פעלה בהתאם.
אלא שבהחלטת בית הדין האזורי מיום 22.10.13 לא ניתנה הדעת להוראת סעיף 31 (א) לחוק שייחדה את הדיון המהיר לתובענה לפי סעיפים 24 (א)(1)
ו- 24 (א)(3) לחוק. הליך של דיון מהיר לא יוחד לתובענה לפי סעיף 24 ( א) (4) לחוק - הוא הסעיף שמכוחו היה מוסמך בית הדין האזורי לדון בתובענות שבין עובד לבין ארגון עובדים "הקשורות בחברות או בתחום פעילותו של הארגון בענייני עבודה".
לסיווג ההליך בו מתבררת תובענה – כדיון מהיר או כדיון רגיל, יש משמעות רבה לעניין זכות הערעור. סיווג התובענה כהליך בדיון מהיר, משמעותו כי זכות הערעור כפופה לרשות, ואילו ניהול ההליך במסלול הרגיל משמעותו כי למערער ערעור בזכות.
לאור האמור בסעיף 5 לעיל נראה כי למבקש עומדת לכאורה זכות לערער על פסק הדין, מבלי להידרש לנטילת רשות. בהתאם שוקל בית הדין לפעול לפי הקבוע בתקנה 83 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991.
המשיבה תודיעו עמדתה לאמור בסעיף 6 לעיל עד ליום 18.3.14.

ניתנה היום, ט' אדר ב תשע"ד (11 מרץ 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: דניאל צברי
נתבע: הסתדרות המורים בישראל
שופט :
עורכי דין: