ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינטרלן בע"מ. נגד נ.מ. אל הייב יבוא ושיווק בע"מ :


בפני כבוד הרשם מסבאח קבאני

מבקשים

אינטרלן בע"מ. 51-204431-4

נגד

משיבים

  1. נאדר פלאח027566710
  2. מאג'ד ענבתאוי025857954
  3. נ.מ. אל הייב יבוא ושיווק בע"מ51-491433-2􀀃

החלטה

1. המבקש/ת הגיש/ה תביעה משפטית נגד המשיב/ה/ים על סך של 173851 ₪ ועותר בבקשתו זו להטלת עיקולים זמניים במעמדו בלבד.

2. לאחר עיון בבקשה, בתצהיר ובכתב התביעה ובמסמכים שצורפו אליהם, נראה לי כי קיימת הצדקה להטלת עיקולים זמניים כמבוקש.

3. לאור האמור אני מורה על הטלת עיקול כלל זכויות המשיבים / הנתבעים הכספים ו/או החוזיות ו/או הרכושיות כולל זכויות ברכבים והמוחזקות ו/או הרשומות ו/או מנוהלות על ידי מי מהצדדים השלישיים וכמפורט בבקשה עד לסך של 173851 ₪ וכמבוקש.

4. צו העיקול יכנס לתוקף עם ולאחר המצאת התחייבות מנהלי המבקשת כאמור בתקנה 365 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984 ובנוסף לכך עם הפקדת סך של 7500 ₪ במזומן או בערבות בנקאית עצמאית בלתי מותנית ובלתי מוגבלת בזמן.

5. העתק מהחלטה זו והעתק של הבקשה על כל צירופיה ימסרו למשיב/ה תוך 3 ימים מיום הוצאת ההודעה/ות למחזיק/ים, במסירה אישית על ידי ב"כ המבקש או מי מטעמו, בהעדר מסירה במועד הקבוע ו/או אישור אורכה לכך צו העיקול שאושר כנ"ל יפקע.

צו זה לא יחול במפורש על חשבונות עו"ש ולא על משכורת.

בהעדר מסירה במועד הקבוע ו/או אישור אורכה לכך צו העיקול שאושר כנ"ל יפקע.
ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אינטרלן בע"מ.
נתבע: נ.מ. אל הייב יבוא ושיווק בע"מ
שופט :
עורכי דין: