ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד מוחמד ערב ותד :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

תובע

בנק הפועלים בע"מ – ח" צ 520000118

נגד

נתבע

מוחמד ערב ותד – ת"ז XXXXXX284

פסק דין

הנתבע לא הגיש בקשת רשות להתגונן, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדיון. זו נמסרה לו ביום 05/02/2014, כעולה מבקשת התובע, ליתן פס"ד בהעדר, ונספחיה.
משלא הוגשה בקשת רשות להתגונן במועד או בכלל, זכאי התובע לפס"ד הניתן עתה, כמתחייב מהוראות תקנה 206 בתקסד"א.
1. הנתבע ישלם סך 3,201.00₪ בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת לגבי חריגות ופיגורים בחשבון חוזר דביטורי ואשר תוטל מיום הגשת התביעה (22/01/2014) מדי תקופה הנהוגה באותה עת בבנק על הקרן והריבית שתיווסף אליה מדי תקופה כנ"ל ועד ליום התשלום בפועל;

2. הנתבע ישלם סך 49,341.00 ₪ בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת לגבי סוג ההלוואות שההלוואות נמנות עליו או בריבית חריגה המוטלת ע"י הבנק בחשבונות חוזרים דביטוריים או בחשבונות עו"ש או בשיעור הריבית החריגה המוטל ע"י הבנק בחשבון של החייב בבנק אליו הועבר סכום החיוב לפי הגבוה מביניהם ואשר תוטל מדי תקופה הנהוגה באותה עת בבנק על הקרן ועל הריבית שתיווסף אליה מדי תקופה כנ"ל מיום הגשת התביעה (22/01/2014) ועד ליום התשלום בפועל;

3. שיעורי הריבית דלעיל, אופן חישובן והמועד לתשלומן יהיו נתונים לשינויים בהתאם לנהוג אצל הבנק מפעם לפעם גם לאחר מתן פסה"ד לכשיינתן כאשר אישור התובע ישמש ראייה מכרעת בכל הנוגע לשינוי כאמור;

4. הנתבע ישלם לתובע, את הוצאותיו לאגרה בסך 657.00₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – 1961, החל מיום הגשת התביעה (22/01/2014) ועד לפירעון המלא בפועל;

5. הנתבע ישלם לתובע את הוצאותיו לשכ"ט עו"ד בסך 6,200.00₪ (כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון המלא בפועל.

ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: מוחמד ערב ותד
שופט :
עורכי דין: