ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק וכטל נגד אברהם שטיגליץ :

בפני כבוד השופטת ר. למלשטריך- לטר
מבקשים

1. יצחק וכטל

2. מטל סטולר

נגד

משיבים

1. אברהם שטיגליץ

2. יצחק צח שטיגליץ

3. קבוצת המסיעים בעמ (פורמלי)

החלטה

1. לאחר הדיון האחרון שהתקיים ביום 2.3.14 , במהלכו חלה התקרבות משמעותית בין הצדדים, ולאחר העלאת ה צעות משופרות על הכתב כפי שהוריתי, סלולה הדרך לדעתי להסכמה לענין מנגנון ההיפרדות.

2. להלן פרטי ההצעה. מדובר בעקרונות שלד בלבד, שיש להלבישם בפרטים, כפי שמקובל.
2.1 מנגנון ההיפרדות יתבצע בהליך של מכרז.
2.2 המשתתפים – * יצחק וכטל ומיטל סטולר (להלן "קבוצת וכטל") או צדדים שלישיים שיגויסו על ידם. (להלן "צדדים שלישיים").
* אברהם שטיגליץ (להלן " שטיגליץ").
גיוס צדדים שלישיים על ידי קבוצת וכטל ייעשה ללא פרסום פומבי כלשהו.
העברת חומר רקע לצד שלישי מגוייס –באישור הפוסק, ועל פי תנאיו.
2.3 ההשתתפות בהתמחרות תובטח בערבות בנקאית אוטונומית שתופקד מראש בשיעור שיקבע הפוסק.
2.4 ההצעות יוגשו במעטפה סגורה. ההצעה שהוגשה במעטפה היא הצעה מחייבת.
2.5 צד שימצא עצמו במרחק של 150,000 ₪ מההצעה הזוכה, יהיה רשאי לשפר את הצעתו בסכום של 150,000 ₪. או אז יפתח סיבוב מחודש של הצעות במעטפה סגורה. וחוזר חלילה ובתנאי שבמקצה השיפור לא יהיו יותר משלוש הזדמנויות (יוגשו 3 מעטפות לכל היותר מכל צד במקצי השיפור).
2.6 מגבלת אי תחרות לשנתיים על שטיגליץ וצחי שטיגליץ , אם מניות שטיגליץ ירכשו . לגבי צחי שטיגליץ, משמעות המגבלה – לא יקים בעצמו או עם אחר עסק מתחרה, לא יחבור כשותף לעסק מתחרה, ולא יפנה בעצמו או באמצעות אחר מטעמו ללקוחות החברה (וכן לעובדיה ספקיה או קבלני משנה שלה), הכל מהלך של שנתיים ממועד הרכישה.
2.7 החברה תתן שחרור לכספים בפוליסות הביטוח ,העשויות לזכות צד שמניותיו ירכשו.
2.8 כל צד שמניותיו ירכשו, ישוחרר כלפי החברה, כלפי הצד השני וכלפי כל צד ג' מערבויות או התחייבויות.
2.9 החברה תפרע את יתרת החוב כלפי בעל המניות שמניותיו ירכשו.
2.10 בצוע ההתמחרות – בתוך 60 יום מהיום.
2.11 נוהל המכרז ופרטיו, לרבות השלמת החסר או הסכמות נוספות, יהיו באחריות הפוסק. מנגנון ההיפרדות יבוצע וינוהל על ידי הפוסק, אשר רכש נסיון רב בתחום.

3. נא עמדות הצדדים עד ליום 13.3.14 שעה 13:00.

4. אלי למעקב ביום 13.3.14.

5. המזכירות תודיע לצדדים.

ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי .......


מעורבים
תובע: יצחק וכטל
נתבע: אברהם שטיגליץ
שופט :
עורכי דין: