ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל ו. מחוזית לתכנון ובניה - צפון נגד ג'רוס מאהר :


בפני כבוד השופט זיאד סאלח

מבקשים

ג'רוס מאהר

נגד

משיבים

מ.י. ו. מחוזית לתכנון ובניה - צפון

החלטה

בהחלטתי מיום 4.3.14 נפלה שגגה בכך שהיא ניתנה מבלי לשים לב כי המשיבה,באמצעות פמ"ח חיפה, הגישה תגובה לבקשת הנאשם לביטול תוספות פיגורים וכן לפריסה מחדש.
אכן לא היה ראוי כי הנאשם יפנה בבקשה למרכז לגביית קנסות וכן גם לבי"המש בשתי בקשות שעניינן אחד.
בכל זאת הנני משאיר את החלטתי מיום 4.3.14 על כנה ,החלטה שיש בה משום איזון בין הזמן הרב שחלף מאז גזר הדין לבין מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם וכן סכום הקנס (30000 ₪)שאינו נמוך לרבות העובדה כי נגבו מהנאשם סכומים שונים בהיקף של 7461 ₪ עוד בטרם פניית הנאשם לבי"המש.
להעביר את סכם הפקדון ע"ס 10000 ₪ למשיבה/המדינה על חשבון הקנס.
כמו כן יועבר סכומים נוספים ששולמו ע"י הנאשם לאחר מכן כנ"ל.
היתרה (15000 ₪ בניכוי כל התשלומים ששולמו לאחר הפקדת הפקדון הנ"ל)תסולק ע"י הנאשם לא יאוחר מאשר מאה ימים מהיום.
בינתיים הליכי ההוצ"לפ נגד הנאשם מעוכבים.
להמציא החלטה זו לידי ב"כ הנאשם,המרכז לגביית קנסות וכן לפמ"ח .

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ.י. ו. מחוזית לתכנון ובניה - צפון
נתבע: ג'רוס מאהר
שופט :
עורכי דין: