ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'ני גולובננסקי נגד חיים פרנצי :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

תובעת

ג'ני גולובננסקי
- ע"י ב"כ עוה"ד אבי אלבינצר ואח'
נגד
נתבעים

  1. חיים פרנצי
  2. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
  3. איילון חברה לביטוח בע"מ

- ע"י ב"כ עוה"ד אבי אלבינצר ואח'

החלטה

1. התובעת- ילידת 6/70- הייתה מעורבת בת.ד.עבודה נשוא התביעה מיום 2/7/11 (להלן: "התאונה"). התובעת בחרה שלא למצות את זכויותיה במל"ל והיא עותרת למינוי מומחה בתחום האורתופדי. לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים המצורפים לכתב התביעה לצורך הבקשה, מצאתי שיש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדי, אם כי מחמת הספק . זאת- לאור האבחנה העיקרית של מהות הפגיעה בתאונה (נקע בקרסול), יציבות תקינה ושיפור בכאבים ובנפיחות כבר ביום 27/2/11 ושאלת קש"ס בין הדלקת בגידים המכופפים של האצבעות שאובחנה בחודש 9/11 ובין התאונה, כמו גם לנוכח העדר תיעוד בדבר המשך טיפול וממצאים אובייקטיביים הקשורים בתאונה או בכלל מאז חודש 10/11. חרף האמור- לא אחסום את דרכה של התובעת מפני בירור טענותיה שברפואה ויחד עם זאת- בהתחשב בכלל הנסיבות- ראיתי בשלב זה להטיל את תשלום שכר המומחה על כתפי התובעת.

2. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את ד"ר יחיאל אורן (להלן: "המומחה ").
המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בין התאונה ובין תלונותיה והטיפולים שעברה, האם נותרה נכות (תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה) אם בכלל והאם הינה סופית, להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי ותוך התייחסות לנכות אורתופדית כוללת שאינה קשורה בתאונה, ככל שיש כזו.

3. למניעת תקלות, מתבקשים המומחה והצדדים לבחון כבר עתה ולהודיע לבית המשפט (רק) אם קיימת מניעה אובייקטיבית ממשית שבגינה יש לשקול את מימוש המינוי בהליך.

בשכ"ט המומחה ובעלות כל בדיקת עזר/אבחון שידרשו לצורך חוות הדעת במסגרת תביעה זו שלפני בגין תאונת הדרכים-עבודה מיום 7/2/11 - שאינם מכוסים על פי דין אחר, תישא בשלב זה התובעת. זאת- מהטעמים המפורטים בסעיף 1 לעיל.
ב"כ התובעת יעקבו ויוודאו כי דרישת התשלום של המומחה נתקבלה במשרדם בתוך 30 יום מ מועד הפניה אליו, ואם לא תגיע- יפעלו לבקשה. לאחר מכן- יוודא ב"כ התובעת כי החשבון שולם בתוך 30 יום ממועד קבלת הפניה. אסמכתא בדבר התשלום תישלח בפקס לב"כ הצד שכנגד ולמרפאת המומחה לאחר ביצועו.

5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחה רק לאחר שהתובעת תפקיד בידיו ומראש את הסך של 5,900 ₪ בקופת בית המשפט ובכפוף לכך.
לאחר מכן תתואם בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך באחריות ב"כ התובעת לדאוג לכך שהמועד לא יקדם מחלוף 30 יום לאחר השלמת ההליכים המקדמיים ע"י התובעת, לכל הפחות בשאלות שעניינן עבר, רקע וטיפולים רפואיים וכן מחלוף 45 יום ממועד המצאת העתק הפניה למומחה לידי ב"כ הנתבעת –לפי המאוחר. התאריך יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר תיאומו.

6. הצדדים ימציאו לידי המומחה ללא דיחוי את כל המסמכים הרפואיים בהתאם לדין ולפסיקה וכל מסמך שיתבקש על ידו לצורך כתיבת חווה"ד. מסמכי הנתבעת יומצאו לידי המומחה בתוך 45 יום ממועד קבלת העתק הפניה למומחה מצד התובעת.

7. המומחה יואיל לבדוק את התובעת ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה והמצאת בדיקות עזר ככל שתתבקשנה .

8. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו- יושלמו הדדית בתוך 30 יום מהיום.

9. לאחר קבלת חוו"ד יוגשו תחשיבי נזק מפורטים וריאליים, כל צד בתוך 30 יום.

10. פגרות בית המשפט תבואנה במניין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי .

11. החלטתי מיתרת את הדיון הקבוע 24/3/14. הצעתי תשלח בדואר בבוא העת.
ב"כ התובעת יעקבו אחר התהליך וירשמו את התיק לפניהם למעקב.

12. משלוח כתב המינוי למומחה ע"י המזכירות ופניית הצדדים אליו תעשה רק לאחר קבלת הודעת ב"כ התובעת כי הופקד בידיו הסך של 5,900 ₪ להבטחת שכרו. ניתנת לתובעת ארכה לבצע את ההפקדה עד ליום 30/4/14, שאם לא כן- יבוטל המינוי.

החלטתי תשלח לב"כ הצדדים בפקס, בשים לב למועד הדיון.
(תרשם ת.פ.ע.מ ליום 30/4/14)

ניתנה היום, ז' אדר ב תשע"ד, 09 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג'ני גולובננסקי
נתבע: חיים פרנצי
שופט :
עורכי דין: