ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מן נגד פוקצ'טה :

1

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בש"א 6121/07

לפני:

כב' השופט יצחק ענבר

24/08/2008

ע"י עו"ד עמוס האוזנר

המבקשים

נ ג ד

1. פוקצ'טה בע"מ

2. שמואל שמואלי

ע"י עו"ד עובדיה גבאי

המשיבים

החלטה

בחנתי את בקשת המשיבים ל"עיון חוזר בנוגע לנוסח ההודעה וכן למועד פרסומה בעיתון הארצי ביום ו'" ואת תגובת המבקשים לבקשה זו, אולם אין בידי להיעתר לה.

אשר להגבלת המועד לפניה לממונה, הרי שלא הובא כל נימוק המצדיק לסטות מהחלטתי מיום 31/7/08 ואין לי אלא לחזור על הדברים שכבר נאמרו בה. להגבלה המבוקשת כיום אין כל זכר בהסדר הפשרה. אף אם בנוסח הפרסום המוצע שצורף להסדר הפשרה צוין, כי על חברי הקבוצה לפנות לממונה עד למועד שייקבע, אין בכך כדי להצדיק בשלב זה - בהעדר כל עיגון בגוף הסדר הפשרה – את הגבלת זכות הפניה לממונה למשך 30 יום בלבד. דרישה זו, המועלית כיום על ידי המשיבים, מצמצמת מעבר לראוי את האפשרות של חברי הקבוצה לממש את זכותם על פי פסק-הדין. מן העבר האחר נראה, כי בהגבלת תקופת מימושם של שוברי הפיצוי די כדי להקנות למשיבים ודאות באשר להיקף הפיצוי הצפוי.

אשר לפרסום המודעה בעיתון ארצי ביום ו', מסכים אני כי למשיבים לא הייתה הזדמנות להתייחס לבקשת המבקשים לפרסם את שתי המודעות ביום שישי בשבוע. אולם אף לאחר שהמשיבים הגישו את התייחסותם לסוגיה זו, נותרתי בדעה כי יש לפרסם את שתי המודעות באותו מועד. פרסום כזה יהיה האפקטיבי ביותר בנסיבות העניין, והוא אף יקל על קביעת מועד אחיד לעניין הגדרת תקופת הזכאות לפיצוי.

הבקשה נדחית. המודעות תפורסמנה, אפוא, ביום 5/9/08, בהתאם להחלטותיי הקודמות.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

יצחק ענבר, שופט