ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חסאן אבו ג'אבר נגד נועם אשכנזי :

בפני כבוד השופטת יעל בלכר

תובעים

  1. חסאן אבו ג'אבר
  2. מנצורה אבו ג'אבר

נגד

נתבעים

  1. נועם אשכנזי
  2. עירית ראשון לציון

החלטה

בהמשך להחלטות קודמות, להודעת העדכון מטעם התובע וחומר הראיות שהוגש מטעמו , אני מורה על הגשת ראיות בשאלה מי ביצע את ההריסה, כדלקמן:

התובעים יגיעו עותק נייר של תצהיריה ם ו המוצגים שצור פו להודעת העדכון, בעותק נייר לבית המשפט תוך הדגשה למזכירות, כי מדובר בעותק ללשכת השופט ולא לסריקה עד ליום 1/4/14.
הכל כמפורט בסעיפים 4 ואילך להחלטה זו.
למען הסר ספק, עותק מסומן באופן זהה יומצא גם לנתבעים עד למועד הנ"ל.

הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם בצירוף כל המסמכים שבדעתם להסתמך עליהם , בסוגיה הנ"ל.
ביחס לעדים שלא ניתן לקבל מהם תצהיר (אם יש כאלה) , תוגש בקשה בצירוף תצהיר, לזימונו של העד ללא תצהיר, ובבקשה יפורט בתמצית תוכן העדות של העד המבוקש וכן מדוע לא ניתן לצרף תצהיר מטעמו ומהם הניסיונות שנעשו לקבלת תצהיר.
כל הנ"ל יוגש עד לא יאוחר מיום 1/5/14.

לתשומת הצדדים
עם הגשת התצהירים יש למסור הודעה מסודרת על הגשת ראיות, שבה תפורט רשימת התצהירים וחוו"ד (אם הוגשו) שמוגשים לבית המשפט מטעמו של בעל הדין.

אשר לסימון הנספחים:
הנספחים לתצהירים יסומנו על גבי הנספח עצמו, באופן שהסימון יראה בסריקה.
אם מדובר בנספחים רבים, או אם נספח כזה או אחר מחזיק מספר עמודים, יש גם לספרר את עמודי הנספחים, בסימון שיראה גם בסריקה, על מנת לאפשר התמצאות מהירה של בית המשפט והצדדים במסמכים שצורפו כנספחים (ספרור כמו ספר, בסדר רץ החל מהעמוד הראשון של הנספחים).
לפי הצורך, יש להגיש גם רשימת נספחים מסודרת, תוך הפניה לסימון הנספחים.

התצהירים יוגשו לבית המשפט בשני עותקים כדלקמן:
עותק אחד יוגש לסריקה, כשהוא נקי מדגלונים ולא כרוך.
עותק שני יוגש על מנת שיתויק בתיק העזר/יועבר ללשכתי כשנספחיו מסומנים בדגלונים ובמידת הצורך, גם כרוך.
יש לציין בפני המזכירות כי מדובר בעותק ללשכת השופט/תיק הנייר ולא לסריקה.

כל בקשה, אם תוגש, תוגש בנפרד ולא בגוף ההודעה על הגשת תצהירים/מוצגים.
בקשה שתיכלל בתוך הודעה על הגשת תצהירים, כאילו לא הוגשה, ולא תטופל.

מועדי התצהירים של הצדדים נקבעו בתאריכים מדויקים, ואינם תלויים האחד בשני.

התצהירים יוגשו במקביל, באותו מועד, לביהמ"ש ולצד שכנגד.

נקבע לדיון ק.מ בנוכחות המצהירים המרכזיים ליום 7/7/14 בשעה 12:30

המזכירות תעדכן ביומן ותדוור לצדדים
ניתנה היום, ז' אדר ב תשע"ד, 09 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חסאן אבו ג'אבר
נתבע: נועם אשכנזי
שופט :
עורכי דין: