ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דנה וייל נגד שירביט חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

דנה וייל

נגד

נתבעים

  1. שירביט חברה לביטוח בע"מ
  2. שאדי גאבר
  3. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ביום 6.3.14 ולאחר מתן החלטתי ביום 3.3.14 בבקשה לעיון חוזר בבקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי, הוגשה תשובת התובעת לתגובת הנתבעים בבקשה לעיון חוזר, אליה צורף תיעוד רפואי נוסף של פגישה נוספת עם פרופ' איזנברג מיום 2.3.14, אשר לא עמד בפניי בעת מתן החלטתי ביום 3.3.14 .

תיעוד זה מצטרף לתיעוד פגישה בודדת מיום 29.4.13 אשר עמד בפניי בעת מתן החלטתי האמורה .

מהתיעוד הנוסף אשר הובא לעיוני כעת, עולה כי עדיין קיימת התנהגות הימנעותית של התובעת ו ביטויים בעלי אופי בתר חבלתי, תיעוד אשר בהצטרף לתיעוד פגישה מיום 29.4.13, יש בו כדי להצדיק, גם אם בדוחק, מינויו של מומחה בתחום הפסיכיאטרי.

משכך ונוכח התיעוד הנוסף, מצאתי כי יש מקום לשנות מהחלטתי מיום 3.3.14.

לאור האמור לעיל ובתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") אני ממנה בזאת את ד"ר נח גונן כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת בגין תאונת הדרכים מיום 23.9.10.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 6,000₪ בצירוף מע"מ.

נוכח דלות התיעוד והעובדה שנערך למעלה משנתיים לאחר התאונה, ומאחר שכאמור קיים ספק באשר לקיומה של ראשית ראיה לנכות פסיכיאטרית, בשלב זה, התובעת היא שתישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו את ההליכים המקדמיים ביניהם.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעת תגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

תז"פ ליום 23.9.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דנה וייל
נתבע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: