ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברון(אסיר) נגד משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר :

בפני כבוד השופט רון שפירא, סגן נשיא
העותר
גור ברון (אסיר), ת"ז XXXXXX834

נגד

המשיבים

  1. שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
  2. מדינת ישראל

בית המשפט בחן את המיידעים. ככל שהדבר נוגע למיידעים שלילים כללים – מדובר במיידעים שרובם מראשית תקופת מעצרו של העותר, בעת בה היה עצור ביחד עם נאשמים אחרים באותה פרשה. המיידעים נוגעים למערכות היחסים בין החבורה שהייתה שותפה לאותה פרשה ועל רקע היות אחד מהנאשמים דאז עד המעיד כנגד האחרים. בנוסף קיים מידע שגם הוא מלפני כשנה ועניינו באיום של אסירים אחרים לפגוע בעותר. לא ראיתי במיידעים אלו, שהאחרון שבהם מלפני יותר מחצי שנה, כדי להצביע על בעיות הרלוונטיות לעניין שבפני.

פסק דין

יצוין כי העותר כבר ריצה רבע ממאסרו (בין היתר בשים לב למניין המאסר מיום מעצרו). מכאן שבהתאם לפקודות שב"ס ניתן לשקול את הוצאתו לחופשה. להשלמת התמונה יצוין כי בית משפט זה הורה על מעצרו של העותר עד לתום ההליכים, זאת כאשר הוגש כתב האישום. בהמשך גם הועבר ההליך העיקרי לשמיעה בפני ובית משפט זה גם גזר את דינו.

מעיון בתגובת שב"ס עולה כי עיקר ההתנגדות היא עקב חשש שהעותר, הנושא גם באזרחות זרה, ינצל את היציאה לחפשה כדי לברוח מהארץ. בנוסף נטען כי הצטברו מיידעים שלילים בעניינו של העותר.

בית המשפט בחן את המיידעים. ככל שהדבר נוגע למיידעים שלילים כללים – מדובר במיידעים שרובם מראשית תקופת מעצרו של העותר, בעת בה היה עצור ביחד עם נאשמים אחרים באותה פרשה. המיידעים נוגעים למערכות היחסים בין החבורה שהייתה שותפה לאותה פרשה ועל רקע היות אחד מהנאשמים דאז עד המעיד כנגד האחרים. בנוסף קיים מידע שגם הוא מלפני כשנה ועניינו באיום של אסירים אחרים לפגוע בעותר. לא ראיתי במיידעים אלו, שהאחרון שבהם מלפני יותר מחצי שנה, כדי להצביע על בעיות הרלוונטיות לעניין שבפני.

מכאן לחשש כי העותר יברח מהארץ. חשש זה מבוסס גם הוא על מידע בודד שנאסף לפני כתשעה חודשים. מסיבות מובנות אל אפרט את תוכן וטיב המידע. יצוין רק כי מעיון בהערות קמ"ן שב"ס למידע עולה כי הוחלט שלאור המידע ינקטו מספר פעולות שמטרתן לבחון את המידע ואת השלכותיו. בהתאם ניתנו הנחיות לגורמים שונים בשב"ס בעניינו של העותר.
לא נטען בפני כי בהמשך לאותו מידע מלפני כתשעה חודשים נאסף מידע חדש/נוסף. לא ידוע גם אם נערכה הערכת מצב עדכנית בעניינו של העותר. בכל מקרה, עולה ממכלול הנתונים הכלולים בחומר שהוצג לעיוני כי העותר לא סווג אז, וככל הנראה גם לא עד היום, כאסיר עם סיכון בריחה גבוה (סג"ב).

יצוין עוד, להשלמת התמונה, כי לאחר הדיון שהתקיים אתמול בבית המשפט, שלחה ב"כ העותר הודעה לפיה דרכונו של העותר אינו בתוקף. להודעה צורפו צילומים של דרכונו הזר של העותר.

מבלי שאתייחס לנושא דרכונו של העותר, סבור אני כי החלטת שב"ס אינה יכולה לעמוד בנתונים כפי שבפני ובנסיבות העניין יש להתערב בהחלטה, כפי שיפורט. מדובר בהחלטה שהתקבלה על בסיס מידע בודד מלפני כתשעה חודשים. מעיון במידע ובהערות מערך המודיעין של שב"ס המצורפות למידע עולה כי העותר לא הוגדר אז כאסיר סג"ב. ניתנו הנחיות שונות לגורמי מודיעין ואחרים לבחון את המידע. כאמור, לא הוצג בפני מידע עדכני ולמעשה לא ברור אם נערכה הערכת מצב עדכנית ואם הוחלט כעת לסווג את העותר כאסיר סג"ב.

האירוע שבעניינו הוגשה העתירה היא חתונת אחות. מדובר באירוע שעל פי פקודות שב"ס מאפשר לבחון הוצאת אסיר לחופשה מיוחדת. במקרה שבפני זכאי העותר גם כי תיבחן האפשרות להוציאו לחופשה רגילה. בכל מקרה, שלילת האפשרות להשתתף בחתונת קרוב משפחה מדרגה ראשונה צריכה להיות מטעמים ראויים המבוססות בתשתית ראיות מנהליות של ממש. אין זה המקרה שבפני.

אשר על כן אני מורה כדלקמן:

אני מורה להחזיר את ענינו של העותר לשב"ס שיבחן אם קיים מידע עדכני בעניינו של העותר. הבחינה והערכת המצב העדכנית תבוצע בתוך 48 שעות. ככל שיוחלט שוב למנוע את יציאת העותר לחתונה תומצא ההחלטה לעותר ולב"כ עד לא יאוחר מיום 13/3/14 שעה 09:00 באופן שיאפשר לעותר לפנות שוב לבית המשפט, לפי הצורך.

בהעדר מידע עדכני ואמין על כוונות בריחה וככל שלא תתקבל החלטה חדשה ע"י הגורמים המוסמכים בשב"ס, יצא העותר לחופשה של 12 שעות בכפוף לכך שיופקד בקופת בית המשפט סכום של 10,000 ₪ במזומן כבטוחה לחזרתו של העותר מחופשתו לכלא. בנוסף יתייצב במזכירות בית המשפט ערב שיחתום על ערבות אישית בגובה 30,000 ₪ ושיתחייב ללוות את העותר ממתקן הכליאה לחתונה ובחזרה לכלא ולהיות צמוד לעותר בכל מהלך 12 שעות חופשתו. על הערב להיות ללא עבר פלילי ובעל ראיות להכנסה קבועה בסכום חודשי העולה על 7,000 ₪ ברוטו או בעל ראיות ליכולת כלכלית לתשלום ערבותו האישית, ככל שיידרש לעשות כן.

בכפוף להמצאת הבטוחות, ובהעדר החלטה חדשה של שב"ס עד ליום 13/3/14 שעה 09:00, יצא העותר לחופשה לצורך השתתפות בחתונת אחותו.

יש לשלוח פסק דין בדחיפות לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

ר' שפירא, ס. נשיא


מעורבים
תובע: ברון(אסיר)
נתבע: משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
שופט :
עורכי דין: