ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון ובנייה זמורה רחובות נגד גמליאל שלום :

בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכי

המאשימה
ועדה מקומית לתכנון ובנייה זמורה רחובות

נגד

הנאשם
גמליאל שלום


נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד יאיר איתן
הנאשם בעצמו

בית המשפט: מסביר לנאשם כי אין בית המשפט צד להסדר הטיעון ואינו מחויב לפעול על פיו ולשאלת בית המשפט, מודיע הנאשם שמבין היטב את ההסבר והוא מתקשר בהסדר הטיעון מרצונו ומתוך הבנתו ומאשר את פרטיו, דלעיל.

פרוטוקול

ב"כ המאשימה: מאחר ובית המשפט ציין בפני כי בתיק האלקטרוני סרוק רק עמוד אחד של אישור פתיחת תיק בתיקיית כתבי הטענות וכתב האישום עצמו אינו סרוק, על כן אני מגיש העתק מכתב האישום, על נספחיו, לצורכי סריקה.


החלטה

הוגש וייסרק לתיקיית כתבי הטענות להשלמת החסר (כתב האישום ונספחים א' ו- ב').

ניתנה והודעה היום ב' אדר ב תשע"ד, 04/03/2014 במעמד הנוכחים.

עיריה מרדכי, שופטת בכירה
ב"כ המאשימה והנאשם מודיעים: לאחר שהוסבר לנאשם הלכות הסדר הטיעון וטיבו והוא הודיע שהבינו היטב , גובש עם הנאשם הסדר טיעון כדלקמן:

1. במסגרת הקראה שתקוים עתה, הנאשם ישיב לאישום מידית.

בית המשפט: מסביר לנאשם כי אין בית המשפט צד להסדר הטיעון ואינו מחויב לפעול על פיו ולשאלת בית המשפט, מודיע הנאשם שמבין היטב את ההסבר והוא מתקשר בהסדר הטיעון מרצונו ומתוך הבנתו ומאשר את פרטיו, דלעיל.

כתב האישום הוקרא לנאשם והוא מודיע שהבינו ותשובתו לאישום הינה: מודה בכל עובדות האישום.

ב"כ המאשימה: לאור דברי הנאשם, מבוקש להרשיעו בעבירות המפורטות באישום.


הכרעת דין

הנאשם הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום ואני מוצאת אותו אשם בעבירות המפורטות בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום ב' אדר ב תשע"ד, 04/03/2014 במעמד הנוכחים.

עיריה מרדכי, שופטת בכירה

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום, הכל כמפורט דלעיל.

הצדדים הגיעו לידי הסכמה לעניין הענישה המבוקשת ובנסיבות שנטענו, לא מצאתי נימוק המחייב סטייה ממנה.

לאור האמור, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים כדלקמן:

1. תשלום קנס בשיעור 5,000 ₪, או 50 ימי מאסר תחתיו.
* הקנס ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, הראשון לא יאוחר מיום 5/4/14 והאחרים לא יאוחר מה- 5 לכל חודש שלאחריו.
לא ישולם תשלום במועד, יעמוד כל הקנס לתשלום מידי.

2. אני מחייבת את הנאשם לחתום על התחייבות כספית בסך של 10,000 ₪, להימנע תוך 3 שנים מהיום, מלעבור עבירה על סעיפים 204,205,210,237,240 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965. יסרב לחתום על ההתחייבות, ייאסר ל- 20 ימים או עד שיחתום, לפי המוקדם.

3. למען הזהירות, אני מחייבת את הנאשם להפסיק את השימוש החורג ולהחזיר את המצב לקדמותו, תוך כדי הריסת וסילוק פרטי הבניה שפורטו בסעיף 2 לאישום, באופן מידי.

הודעה והוסברה זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום ב' אדר ב תשע"ד, 04/03/2014 במעמד הנוכחים.

עיריה מרדכי, שופטת בכירה

אתי כהן

הוקלד על ידי אתי כהן


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובנייה זמורה רחובות
נתבע: גמליאל שלום
שופט :
עורכי דין: