ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דנה ויטנר נגד מחפוד :


בפני כבוד הרשמת בכירה עידית קצבוי

מבקשים

איילון חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבים

דנה ויטנר

החלטה

לפניי בקשה שהוגשה על ידי הנתבעת לפסילת מסמכים רפואיים וכן לאסור על הצגת המסמכים בפני מומחה בית המשפט בתחום כלי הדם.

עסקינן בשלושה מסמכים רפואיים:
מסמך מאת ד"ר רון כרמלי מיום 5.10.10;
סיכום ביקור מיום 13.10.10 אצל ד"ר רון פלק;
סיכום ביקור מיום 30.11.12 אצל ד"ר אנור רומן.

הנתבעת טוענת כי המסמך הראשון שפורט לעיל (מסמך מאת ד"ר כרמלי) הינו חוות דעת רפואית האסורה בהמצאה על פי תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשל"ט- 1986 (להלן: תקנות המומחים), וכי קיים חשש כי מסמך זה ניתן לצורך ניהול ההליכים המשפטיים.
יתר המסמכים נשוא הבקשה הינם מסמכים אשר ניתנו בהסתמך על אותו מסמך רפואי מיום 5.10.10 ולפיכך גם הם פסולים לדידה של הנתבעת.

לאחר שעיינתי במסמכים המפורטים לעיל ובטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום לקבל את הבקשה לפסול את המסמכים האמורים.

המסמך מיום 5.10.10 הינו מסמך רפואי לכל דבר ודבר אשר ניתן על ידי כירורג כלי דם בעקבות ביקורה של התובעת. המסמך כולל אבחנה של מצבה הרפואי של התובעת וכן המלצות להמשך התנהלותה.
אין במסמך כל התייחסות לסעיפי נכות או ליקוי, לפרוגנוזה או אלמנטים אחרים שיש בהם כדי להפוך את המסמך לחוות דעת אסורה.
במובן זה מדובר במסמך רפואי אשר ניתן במסגרת הטיפול הרפואי לו נזקקה התובעת.

העובדה כי מדובר במסמך שניתן במסגרתו של טיפול פרטי אינה יכולה אף היא לעמוד לתובעת לרועץ. כמפורט ברע"א 3007/12 פלונית נ' הראל, ניתן ביום 30.5.12-
"העובדה שהמסמך הרפואי ניתן במסגרת טיפול "פרטי" אינה רלבנטית כלל, ולא נכון היה לציין עובדה זו כנימוק לדחיית הבקשה ולאפיינו כמסמך שאין להציגו למומחים. המבחן אינו אם המסמך ניתן במסגרת "פרטית" אם לאו. כל עוד אין המסמך נושא סממנים ברורים של חוות דעת, והוא ניתן במסגרת טיפול רפואי, הוא יכול לבסס בקשה למינוי מומחה וגם להיות מוצג למומחה שימונה. ככל שבית משפט קמא התכוון שמדובר במסמך שלא ניתן לצורך טיפול אלא במסמך "מוזמן", הרי שגם מסמך שניתן במסגרת הרפואה הציבורית עלול להיות "מוזמן" לצורך ההליך המשפטי, ומכאן שאינו מסמך שניתן "לצורך טיפול רפואי" כמצוות תקנה 2(ב) לתקנות. לענין זה ראו ההחלטה ברע"א 1637/98 שוחט נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, 11.5.1998) .אלא שנוכח המגמה ליתן פרשנות מרחיבה למונח "טיפול רפואי", ניתן יהיה לקבוע כי מדובר במסמך שנערך כל-כולו לצורך ההליך המשפטי רק במקרים בהם הדבר הוא בגדר מסקנה מובהקת המבוססת על מכלול הנסיבות (כגון מועד מתן המסמך ביחס למועדי ההליך, היותו מסמך יחיד שאינו משתלב בהקשר של טיפול רפואי שקיומו מעוגן במסמכים נוספים, ועוד)".(הדגשה אינה במקור-ע.ק).

במקרה דנן אין כל מקום לסבור כי המסמך הנ"ל נערך אך ורק לצורך ההליך המשפטי, גם נוכח פער הזמנים בין מועד עריכת המסמך הרפואי לבין מועד הגשת כתב התביעה (26.11.12).
מכאן שהן על פי הנסיבות החיצוניות לתוכנו של המסמך והן נוכח תוכנו, אין מקום לפסול אותו להצגה בפני מומחה בית המשפט.

בנסיבות אלו בהן הנימוק היחיד לפסילת שני המסמכים הנוספים הינו כי אלו מסתמכים על המסמך שנערך על ידי ד"ר כרמלי, ברי כי נשמט הבסיס גם תחת הבקשה לפסול מסמכים אלו, אשר נערכו על ידי רופאי קופת חולים במסגרת הטיפול הרפואי בתובעת.

סיכומו של דבר-הבקשה לפסילת מסמכים נדחית.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דנה ויטנר
נתבע: מחפוד
שופט :
עורכי דין: