ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה שמואל מאירי נגד קופת חולים מאוחדת :

לפני: כבוד השופטת מיכל לויט, שופטת בכירה

התובע:
משה שמואל מאירי

-
הנתבעת:
קופת חולים מאוחדת

מדינת ישראל הממונה על השכר במשרד
האוצר - נותן עמדה

החלטה

1. התיק מועבר להוכחות בפני מותב בראשות כבוד השופטת שרה מאירי ליום 17/9/2014 בשעה 08:30.

זמן החקירות הוקצב לכל צד – שעה וחצי לחקירת התובע ועדיו , עד שעה לחקירת עדי הנתבעת ו עד שעה לחקירת עדי המדינה.

ככל שיותיר הזמן, ישמעו סיכומים קצרים בע"פ.

2. החלטה בעניין גילוי ועיון במסמכים תינתן בהקדם בנפרד.

3. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.

4. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

5. על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 15.5.14 והנתבעת והמדינה עד ליום 15.7.14.

6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 ללא התראה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבעת /המדינה במועד, תיחשבנה כמי שאין בדעתן להגיש ראיות.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

8. עד 14 יום לפני מועד הדיון שיקבע להוכחות יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכיר/ת ראש המותב, במישרין.

ניתנה היום, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה שמואל מאירי
נתבע: קופת חולים מאוחדת
שופט :
עורכי דין: