ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאמר עאזם נגד י.אדיב את י.גוז בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת דגית ויסמן
נציג ציבור (מעבידים), מר יצחק גליק

התובע
עאמר עאזם

-
הנתבעת
י.אדיב את י.גוז בע"מ

פסק דין

1. התובע עבד אצל הנתבעת כפועל בנין, מחודש אוקטובר 2004 ועד יום 17.12.08. השאלה היחידה שבמחלוקת היא האם התובע פוטר או התפטר מעבודתו, ובהתאם – זכאות התובע לפיצויי פיטורים ולתמורת הודעה מוקדמת .

2. מהעדויות עולה כי עובר לפיטוריו של התובע, היו בינו ובין המהנדס באתר (הבימה בתל אביב), חילופי דברים רמים שבעקבותיהם התובע זומן לפגישה במש רדי הנתבעת, בפני מר אדיב שהוא בעלים של הנתבעת.

3. לטענת התובע, הוא פוטר לאלתר ביום 17.12.08.

לטענת הנתבעת, לאור החיכוכים עם המהנדס באתר "הבימה", היא ביקשה להעביר את התובע לאתר אחר, באזור נתניה, אך התובע לא התייצב לעבודה ובכך זנח אותה.

4. הנתבעת צירפה לכתב ההגנה שלושה מסמכים – נספח א' שהוא דיווח נוכחות של הפועלים בחודש 12/08; נספח ב' – מכתב הנתבעת מיום 18.12.08, בו הנתבעת התרתה בפני התובע על התנהגותו, לרבות איומים על המהנדס באתר, ביום 17.12.08, שבעטים התובע נשלח לאתר אחר; נספח ג' – מסמך מיום 24.8.09, המופנה אל התובע, במענה לבקשתו לחזור לעבודה ובו הסכמת הנתבעת בתנאי שהתובע יציית להוראות החברה.

5. לאחר ששמענו את עדות התובע ואת עדותו של מר אדיב, מנהל הנתבעת, בשים לב למסמכים שהוצגו, הגענו למסקנה כי דין התביעה להדחות.

בדיון המקודם התובע טען כי בלאל, ראש הצוות היה עד לדברים, אך בלאל לא התייצב להעיד מטעם התובע ולא ניתן לכך הסבר.

עדותו של התובע לגבי נסיבות הפסקת העבודה היתה כללית ודלה בפרטים. בנוסף, פרטים שונים שהתובע מסר אינם מתיישבים זה עם זה. כך למשל, במקום אחד התובע העיד שבעקבות הויכוח/ ריב עם המהנדס, נאמר לו שהסנקציה תהא שהוא צריך להגיע לאתר על חשבונו, והכחיש שהנתבעת ביקשה להעביר אותו לאתר בנתניה (עמוד 4 לפרוטוקול, שורות 26-29 וכן בעמוד 6). גרסה זו אינה מתיישבת עם עדותו של התובע עצמו, לפיה "לא היה ויכוח... הוא המציא את זה עליי בשביל לא לשלם" (עמוד 4, שורות 13-19).

בנוסף, גרסת התובע כי עבד ברציפות, עד שמנהל הנתבעת פיטר אותו, אינה מתיישבת עם דו"ח הנוכחות, נספח א' לכתב ההגנה. מהדו"ח עולה שהתובע נעדר מהעבודה במהלך חודש דצמבר, לרבות בימים שקדמו ליום 17.12.08.

גם עדותו של התובע לפיה בדיוק בתום ששה חודשי אבטלה, כאשר תמה זכאותו לדמי אבטלה, מנהל הנתבעת התקשר אליו שיחזור ועל רקע זה נכתב נספח ג' לכתב ההגנה, אינה הגיונית או משכנעת. בנושא זה, מקובלת עלינו גרסת הנתבעת, שגם מתיישבת עם שורת הגיון, כי לאחר מיצוי הזכאות לדמי אבטלה התובע שב ופנה לנתבעת שתעסיקו. מכל מקום, מנספח ג' ניתן להבין כי הסכמת הנתבעת להעסיק את התובע היתה כרוכה בהתחייבות שלו לציית להוראות, עמדה המתיישבת עם גרסת הנתבעת כי התובע לא עשה כן בעבר, בסרבו להתייצב לעבודה באתר בנתניה.

6. מנגד, גרסת הנתבעת לא נסתרה. על פי עדותו של מר אדיב, הפגישה איתו בחודש דצמבר נקבעה לאחר שמהנדס האתר התקשר אליו ודיווח על הריב עם התובע. בעקבות זאת, הוחלט להעביר את התובע לאתר אחר, אך התובע לא התייצב באתר החדש. עוד נציין כי עדותו אינה שונה מהותית מהדברים שאמר בדיון המוקדם.

7. לסיכום, בהערכת גרסאות הצדדים, בהיעדר ראיה שתתמוך בגרסת התובע ולאור כל האמור לעיל לא שוכנענו בגרסת התובע.

מסיבות אלה, התביעה נדחית.

8. התובע ישא בהוצאות הנתבעת, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך 2,500 ₪, שאם לא ישולמו תוך 30 ימים, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

9. על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות לערער לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 15 ימים מקבלתו.

ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד, (10 מרץ 2014), בהעדר הצדדים.

יצחק גליק, נציג ציבור (מעבידים)

דגית ויסמן, שופטת


מעורבים
תובע: עאמר עאזם
נתבע: י.אדיב את י.גוז בע"מ
שופט :
עורכי דין: