ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכל מיכל חזן נגד מיכל מיכל חזן :


בפני כבוד הרשם עמיעד רט

מבקשים

מיכל חזן

נגד

משיבים

  1. שמעון חזן
  2. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

טרם מתן החלטה בבקשה, יש להשלים תחילה המסמכים הבאים:
תצהיר אשר יפרט את כל רכוש המבקשת.
תדפיסי כרטיסי חיוב (ויזה/ישראכרט וכו') בהם מחזיק/ה המבקש/ת ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה. אם בידה כרטיס אשראי.
תדפיסי חשבונות בנק בהם מחזיק/ה המבקש/ת ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה.
אישור מהבנקים הרלוונטיים לקיום/העדר תכניות חסכון, קופות גמל, ביטוח חיים וכו'.
תצהיר בו י/תפרט המבקש/ת מאלו מקורות ניסה/תה לגייס הלוואות (קרובי משפחה, חברים, גורמים פיננסיים) ומה היו תוצאות הניסיונות.
פירוט מקום מגורים נוכחי, אם שכור הוא יצורף חוזה שכירות וצילום שטר הביטחון, הכולל שמות הערבים וכתובתם.
אם המבקש/ת סמוכ/ה על שולחן בן/בת זוג/הורים/ילדים, י/תצרף תצהיר המפרט מקור הכנסותיהם ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה.
תדפיסי הוצאות החזקת הבית ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה (חשמל, טלפון/טלפון נייד, כבלים, מיסי עייריה וכו').
תצהיר בדבר מקורות מימון שכר הטרחה - ככל שהמבקש/ת מיוצג/ת שלא ע"י הלשכה לסיוע משפטי.

יש להמציא המסמכים כאמור בתוך 20 ימים מקבלת ההחלטה, שאם לא כן תידחה הבקשה.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכל חזן
נתבע: מיכל חזן
שופט :
עורכי דין: