ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נגד מטה רשות האוכלוסין - משרד הפנים :

העותרים

  1. פלורנס ארקו אבואג'ה-קייקה
  2. ג'ורג' אנקו קייקה

ע"י ב"כ עו"ד טל פרושן

נגד

בית משפט זה אינו מוסמך להיזקק לבקשה, ובכך די כדי לדחותה. תקנה 201 לתקנות סד"א - נכון י ותר: מקבילתה שבתקנה 40 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א-2000 (להלן – תקנות בתי משפט לענינים מינהליים) – חלה מקום בו ניתנה החלטה נגד בעל דין שטענותיו לא נשמעו טרם מתן ההחלטה. התקנה המאפשרת ביטול החלטה שניתנה על פי צד אחד אינה חלה מקום בו הוחלט לדחות על הסף עתירה, לאחר שהונחו בפני בית המשפט טענות העותר. במצב כזה, הדחייה על הסף מבוססת על תקנה 7(2) לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים, וככזו אינה ניתנת לשינוי בידי הערכאה שנתנה את פסק הדין. אשר לתקנה 368 לתקנות סד"א, זו עוסקת בעיון מחדש בצו זמני ולא בפסק דין, מה עוד שהתקנה אינה חלה על עתירות מינהליות (תקנה 44א לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים).

החלטה

העותרים הגישו "בקשה לעיון מחדש ולביטול פסק דין שניתן בהיעדר הצדדים", וציינו כי הגישו את הבקשה לפי תקנות 201 ו-368 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן – תקנות סד"א).

בית משפט זה אינו מוסמך להיזקק לבקשה, ובכך די כדי לדחותה. תקנה 201 לתקנות סד"א - נכון י ותר: מקבילתה שבתקנה 40 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א-2000 (להלן – תקנות בתי משפט לענינים מינהליים) – חלה מקום בו ניתנה החלטה נגד בעל דין שטענותיו לא נשמעו טרם מתן ההחלטה. התקנה המאפשרת ביטול החלטה שניתנה על פי צד אחד אינה חלה מקום בו הוחלט לדחות על הסף עתירה, לאחר שהונחו בפני בית המשפט טענות העותר. במצב כזה, הדחייה על הסף מבוססת על תקנה 7(2) לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים, וככזו אינה ניתנת לשינוי בידי הערכאה שנתנה את פסק הדין. אשר לתקנה 368 לתקנות סד"א, זו עוסקת בעיון מחדש בצו זמני ולא בפסק דין, מה עוד שהתקנה אינה חלה על עתירות מינהליות (תקנה 44א לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים).

מעבר לצורך יצוין כי פסק הדין שביטולו מתבקש, מיום 20.2.14, עסק אך ורק בסוג האשרה שתינתן לעותרים עד למתן ההחלטה בבקשת המעמד הזמני שהגישו , שהרי בכך בלבד עסקה העתירה. במונח "החלטה חדשה" המופיע בפסק הדין, אין הכוונה אלא לאותה החלטה שנצטווה המשיב לקבל בהתאם לפסק הדין הקודם מיום 25.4.13 בעת"מ 15257-02-13. שלא כפי שטוענים העותרים, פסק הדין שביטולו מתבקש לא האריך למשיב כל מועד, ולא שינה מפסק הדין בעתירה הקודמת, אלא אך דחה את עתירתם לקבלת מעמד זמני מסוג ב/1 עד להכרעה בבקשתם, ח לף המעמד מסוג ב/2 שאושר להם.

נקודה נוספת הראויה לציון נוגעת לדוגמאות שהוצגו בעתירה באשר למקרים בהם המשיב הסכים למתן אשרה מסוג ב/1 למשך תקופה הבדיקה על פי נוהל הטיפול בבקשה למתן מעמד זמני מטעמים רפואיים. דוגמאות אלה כולן ממחישות החלטות שניתנו טרם תיקון הנוהל ביום 27.7.12 (הדבר נכון גם לעת"מ 24393-04-11 , בו הוחלט על מתן אשרת ב/1 ביום 27.2.12 , אף שההחלטה שצורפה לעתירה היא מיום 14.10.12). לפיכך אין ב אותן דוגמאות לשנות את התוצאה.

הטענה בדבר חובת המשיב לסטות מהוראות הנוהל, לא הועלתה בעתירה אלא לראשונה בבקשה לביטול פסק הדין.

נוכח כל האמור, הבקשה נדחית.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ואח'
נתבע: מטה רשות האוכלוסין - משרד הפנים
שופט :
עורכי דין: