ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלעד עזריאל נגד מרכז הסאונד י.ג. בע"מ :

בפני כבוד הרשמת הבכירה רנה הירש

התובע

אלעד עזריאל

נגד

הנתבעת

מרכז הסאונד י.ג. בע"מ

פסק דין

1. התובע הזמין ציוד, שלא הגיע במועד המובטח, ועל כן קיבל לשימושו ציוד אחר. בסופו של דבר, בוטלה עסקת רכישת הציוד, המוכרת החזירה לתובע את תמורת הציוד, לאחר קיזוז דמי שכירות לציוד. התובע סבור שזכותו לקבל החזר מלא של תמורת העסקה, שלא יצאה אל הפועל, ועל כך המחלוקת בתיק זה.
הרקע ותמצית טענות הצדדים
2. ביום 04.07.13 הזמין התובע ציוד אצל הנתבעת, ונאמר לו כי הסחורה תסופק בתוך 10 ימים. כאשר הסחורה לא הגיעה במועד המובטח, פנה לנתבעת, ואז נמסר לו כי הציוד – עבורו שילם את מלוא התמורה, סך של 5,000 ₪ – יגיע רק ביום 27.07.13. התובע לטענתו ביקש באותו מועד לבטל את העסקה, ובהמשך הסכים לקבל ציוד זמני מהנתבעת, וכן הוצע לו כי עם הגעת הציוד החדש, זה יישלח לביתו על ידי הנתבעת. בהתאם, פעל התובע לאסוף את הציוד החלופי, והשתמש בו במשך מספר ימים, או אז התברר כי הציוד החדש לא הגיע לארץ ביום 27.07.13 ואף לא בימים שלאחר מכן, ולפיכך ביטל את העסקה ביום 30.07.13. התובע קיבל זיכוי של 3,000 ₪ בלבד, שכן לטענת הנתבעת עליו לשאת בעלות השימוש בציוד הזמני במשך 5 ימים.
3. הנתבעת טענה כי היתה מוכנה לספק את הציוד הזמני בחינם כל עוד היה זה בכפוף לביצוע העסקה וכפיצוי על העיכוב בהגעת הסחורה, אך מאחר שהתובע בחר לאחר מכן – ובשל עיכוב קצר נוסף – לבטל את העסקה, עליו לשלם עבור השימוש שעשה בציוד. הנתבעת צרפה לכתב ההגנה אסמכתא לכך שהציוד האמור מוצע להשכרה בסכום של 400 ₪ ליום, ועל כן טענה כי זכותה לקבל תשלום בסך 2,000 ₪ עבור השימוש שעשה התובע בציוד במהלך 5 ימים.
דיון והכרעה
4. לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים וראיותיהם, ומכלול נסיבות העניין, יש לדעתי לקבל את התביעה בחלקה, הכל כפי שיפורט להלן.
5. חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 (להלן: "החוק"), קובע בסעיפים 1-3 כך:
"1. (א) מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן - הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן - המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויה.
(ב) אחת היא אם באה הזכיה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה או בדרך אחרת.
2. בית המשפט רשאי לפטור את הזוכה מחובת ההשבה לפי סעיף 1, כולה או מקצתה, אם ראה שהזכיה לא היתה כרוכה בחסרון המזכה או שראה נסיבות אחרות העושות את ההשבה בלתי צודקת.
3. הזוכה רשאי לנכות ממה שעליו להשיב את מה שהוציא או התחייב להוציא או השקיע באופן סביר להשגת הזכיה."
6. בהתאם להוראות החוק, ומאחר והתובע לא היה זכאי "על פי זכות שבדין" להשתמש בחינם בציוד של הנתבעת, עליו לשלם עבור השימוש שעשה, וזאת גם אם קיבל לשימושו את הציוד לאחר שזה הוצע לו על ידי הנתבעת, כפיצוי על האיחור באספקת סחורה שהזמין.
7. אין בידי לקבוע כי הנתבעת לא סבלה מחסרון כיס, בשל הימצאות הציוד הזמני בשימוש התובע. בשל אי הוודאות הטבועה בנסיבות, קרי, מאחר שלא ניתן לקבוע באופן ברור כי הנתבעת היתה משכירה את הציוד אלמלא היה בשימושו של התובע, מצאתי כי נכון להעריך את שווי השימוש שעשה התובע בציוד במחצית דמי השכירות הרגילים. על כן, אני מעמידה את שווי השימוש בציוד הזמני שניתן לתובע בסך של 200 ₪ ליום – וסה"כ בסכום של 1,000 ₪.
8. לאור הוראות סעיף 3 לחוק, ומאחר שהתובע נדרש לנסיעות וטרחה על מנת לאסוף את הציוד הזמני, אני מפחיתה סך של 250 ₪ מהסכום המוטל על התובע בגין השימוש בציוד, כך שעליו לשאת בתשלום של 750 ₪.
סוף דבר
9. התביעה מתקבלת בחלקה. הנני מורה לנתבע לשלם לתובע סך של 1,250 ש"ח (המהווים את ההפרש בין הסכום שקוזז על ידי הנתבעת, בזיכוי התובע בעת ביטול העסקה לבין הסכום שנדרש התובע לשלם עבור השימוש בציוד).
10. לאחר ששקלתי את הוצאות משפט, את שערוך הפיצוי ליום פסק הדין ואת כלל נסיבות העניין, אני מעמידה את הסכום הכולל לתשלום ליום מתן פסק הדין על סך של 1,400 ₪.
סכום זה ישולם בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבעת, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.
המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלעד עזריאל
נתבע: מרכז הסאונד י.ג. בע"מ
שופט :
עורכי דין: