ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי מנדל נגד חברה לפיתוח שכונות מגורים ביו"ש בע"מ :

בפני כבוד השופט ראובן שמיע

מבקשים

  1. מרדכי מנדל
  2. חנה אסתר מנדל

נגד

משיבים

  1. חברה לפיתוח שכונות מגורים ביו"ש בע"מ
  2. החברה לפיתוח שכונות מגורים ביו"ש (בית-חורון) בע"מ
  3. יואל עמרני

המחזיק הממונה על הרכוש הממשלתי

צדדי ג' 1. אלי גירון
2. קרן גירון

החלטה

לאחר שבחנתי את הבקשה והתצהיר שצורף בתמיכה, שוכנעתי בדבר קיומן של ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התובענה. כמו כן, נחה דעתי, כי בנסיבות העניין קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין. לפיכך, הנני נעתר לבקשה למתן צו עיקול זמני, (ברישום בלבד) כמבוקש, כקבוע בתקנה 374 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן:"התקנות").

1. ניתן בזאת צו עיקול זמני (ברישום בלבד) על זכויות המשיבה 2 ו/או משיבה 1 במגרשים הכלולים בתב"ע 208/1 ובמגרשים הכלולים בתב"ע 208/1/13 לגני מודיעין מרחב תכנון מקומי מודיעין עילית לרבות מגרשים V3 , V1 ו- I בתב"ע 20 8/1 הנ"ל למעט אלה שלגביהן יש למאן דהוא שאינו מן המשיבים חוזה חכירה עם המחזיק או כאלה שלגביהם יש בידי המחזיק בקשה לחתימה על חוזה חכירה איתו שהגיעה לידי המחזיק קודם לקבלת צו עיקול זה .

2. צו עיקול זמני (ברישום בלבד) על זכויות המשיבה 2- ו/או המשיבה 1- במקרקעין הידועים כגוש 3 חלקות 26 ו 28- מקרקעות הכפר מסחה בוואדי אלשאמי. רשם המקרקעין של לשכת רישום מקרקעין איו"ש במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ירשום את צו העיקול בספרי המקרקעין ביחס למקרקעין האמורים.
3. צו עיקול זמני (ברישום בלבד) על זכויות המשיבה 2- ו/או המשיבה 1- במקרקעין הידועים כגוש 785 חלקות 8 ו 9- מאדמות טייבה- יערית. רשם המקרקעין של לשכת רישום מקרקעין איו"ש במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ירשום את צו העיקול בספרי המקרקעין ביחס למקרקעין האמורים .
4. צו עיקול זמני (ברישום בלבד) על זכויות משיב 3 במקרקעין הידועים כמגרש 142 בתב"ע 208/1 ובתב"ע 208/1/13 לגני מודיעין שבמרחב התכנון המקומי מודיעין עילית, המהווה חלק מחלקות 13 ו- 35 בגוש 5 של אדמות הכפר נעלין וחלק מחלקה 74 בגוש 2 של אדמות הכפר אל מידיה, כלפי המחזיק. רשם המקרקעין של לשכת רישום מקרקעין איו"ש במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ירשום את צו העיקול בספרי המקרקעין ביחס למקרקעין האמורים .
רישום צו העיקול יבוצע בכפוף לתנאים כדלקמן:
א. צו העיקול ניתן בכפוף להמצאת התחייבות עצמית וכן ערבות צד ג' ללא הגבלה בסכום, לשם פיצוי בגין כל נזק שעלול להיגרם למשיבים כתוצאה ממתן הצו, כאמור בתקנה 364 (א) לתקנות.
ב. המבקש יפקיד סך 30,000 ₪ כערובה, לשם פיצוי בגין כל נזק שעלול להיגרם למשיבים כתוצאה ממתן הצו , כאמור בתקנה 364 (א) לתקנות.
ג. עם השלמת התנאים שנקבעו בהחלטתי, לעניין ההתחייבות העצמית, ערבות צד ג' והערובה, ישלחו צווי העיקול למשיבים, למחזיק ולצדדי ג' המופיעים בכותרת ההחלטה והמבקשים ימציא ו במסירה אישית, למשיבים ולרשם המקרקעין, בתוך 5 ימים את העתק הצו, הבקשה והמסמכים שצורפו .
המשיבים, רשאים להגיש בקשה לביטול צו העיקול בתוך 30 יום מיום המצאתו.
ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

ראובן שמיע, רשם


מעורבים
תובע: מרדכי מנדל
נתבע: חברה לפיתוח שכונות מגורים ביו"ש בע"מ
שופט :
עורכי דין: