ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב אוטמזגין נגד עיריית דימונה :

בפני כבוד השופטת עירית קויפמן

תובע

יעקב אוטמזגין

נגד

נתבעות

  1. עיריית דימונה
  2. הראל חב' לביטוח בע"מ

נגד

צד שלישי

איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להודעת באי כח הצדדים מיום 9/3/2014 אני מורה על על מינוי דר' דוד שטרית מרח' ג'בוטינסיק 59 כפר-סבא , כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום ה ריאות . המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע והקשר שבין מצבו הרפואי לבין עבודתו ובמיוחד יתייחס לעניינים כדלהלן:

האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, מה שיעור הנכות.
הקשר שבין הטענות שהועלו על-ידי התובע לעניין אופי עבודתו לבין מצבו נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד וככל שכך, מהם סוגי הטיפולים ועלותם המשוערת לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

לבקשת הצדדים המינוי יכנס לתוקפו ביום 30.3.14. במועד זה תשלח המזכירות למומחה את כתב המינוי.

במידה ולמומחה נגיעה כלשהי למי מהצדדים או מניעה אחרת מלשמש כמומחה בתיק זה , יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי.

בשלב זה וכמימון ביניים הצדדים יישאו בשכרו של המומחה בסך 6,000 ₪ בתוספת מע"מ בחל קים שווים כדלקמן – התובע ב – 1/3, הנתבעות ב – 1/3 וצד ג' ב – 1/3.
הצדדים יסדירו תשלום שכר הטרחה ישירות עם המומחה והמומחה לא יחל בעבודתו עד להסדרת שכר טרחתו כאמור.
הצדדים ימציאו אסמכתא לבית המשפט על הסדרת התשלום למומחה עד יום 13.4.14.

חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 60 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

תחשיב נזק מטעם הצדדים יוגשו במועדים הבאים - התובע עד 21 יום קודם מועד הדיון שיקבע , הנתבעות עד 14 ימים קודם מועד הדיון וצד ג' עד 7 ימים קודם מועד הדיון .

תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף המסמכים הרלבנטיים לרבות נתוני ביטוח לאומי וחוות דעת אקטואריות.

8. לאור האמור, הדיון הקבוע ליום 11.3.14 מתייתר והוא מבוטל. דיון יקבע לאחר קבלת חוות דעת המומחה.
התיק יובא בפני לתזכורת פנימית ביום 15.6.14.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב אוטמזגין
נתבע: עיריית דימונה
שופט :
עורכי דין: