ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כרטיסי אשראי לישראל בע"מ נגד שאול אלימור מויאל :


בפני כבוד הרשמת הבכירה עידית כלפה

המבקש:

שאול אלימור מויאל

נגד

המשיבה:

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

החלטה

1. התנגדות לביצוע תובענה בגין חיובים שמקורם ברכישות שביצע המבקש באמצעות כרטיס אשראי שהונפק ע"י המשיבה ואשר לא כובדו.

המשיבה עתרה בבקשה להעברת הדיון לבית משפט השלום בתל אביב לנוכח תניית שיפוט ייחודית בהסכם ההצטרפות עליו חתום המבקש. כן, עתרה לדחיית בקשת המבקש למחיקת כותרת, לדחיית ההתנגדות בהעדר כל טענת הגנה, ולחילופין חיוב המבקש בהפקדת מלוא סכום התביעה כערובה, כתנאי לדיון בהתנגדות.

תחילה אסיר מעל הדרך את טענת המשיבה בעניין הסמכות המקומית ואת טענת המבקש בעניין מחיקת הכותרת, שכן שתי טענות אלה משוללות יסוד.

באשר לסמכות המקומית, המדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, בהתאם להוראת סעיף 4(9) לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג- 1982, הקובע חזקת קיפוח באשר לתנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט.

המשיבה לא הרימה את הנטל המוטל עליה לסתירת החזקה, ולפיכך אין מקום לטענה בדבר סמכותו הייחודית של בית המשפט בתל אביב והסמכות מסורה לבית משפט זה.

אף לטענה בעניין מחיקת הכותרת אין מקום, הן מאחר והמשיבה צרפה לכתב התביעה את מסמכי הנפקת כרטיס האשראי החתומים ע"י המבקש והן מאחר ובתצהירו מודה המבקש מפורשות בהתקשרות עם המשיבה ובשימוש בכרטיס האשראי לביצוע עסקאות וחיובים בכרטיס.

הסכומים לחיוב וודאי עונים על הגדרת סכום קצוב, שכן הם מורכבים מסכומי הרכישות והשימושים בכרטיס בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

בנסיבות אלה, דין שתי הבקשות, הבקשה להעברת מקום הדיון והבקשה למחיקת הכותרת – להידחות.

2. לאחר שעיינתי בהתנגדות מצאתי להורות על דחייתה לגופה, מכח סמכותי בהתאם להוראות תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, בהעדר כל טענת הגנה שהיא הראויה להתברר.

עיון בהתנגדות מלמד כי המבקש אינו מצביע על טענת הגנה כלשהי, הוא אינו טוען כנגד החוב, אינו טוען כי לא ביצע את העסקאות נשוא החוב הנתבע, וטענתו היחידה הינה טענה סתמית ובלתי מפורטת כי לא הובא לידיעתו גובה הריבית ולפיכך, מאז אין הוא יודע מה שיעורה.

הלכה היא, כי מבקש רשות להתגונן בתביעה בסדר דין מקוצר אינו רשאי להסתפק בהעלאת טענות כלליות בתצהירו, אלא עליו להיכבד ולהיכנס בתצהירו לפרטי העובדות עליהן הוא מבסס את טענות ההגנה שלו (ר' בש"א 216/89 אברהמי נ' בנק מזרחי, פ"ד מג(2) 172).

כאמור, המדובר בהתנגדות לאקונית, אשר מלבד התמקדות בשאלת הסמכות ובטענות למחיקת כותרת אינה טוענת דבר כנגד החיוב כשלעצמו.
בנסיבות אלה, ככל שלמבקש טענות כנגד הריבית המחוייבת, הרי שהיה עליו לפרט טענות אלה בפירוט הנדרש ואף לצרף תחשיב אלטרנטיבי ל זה המבוצע ע"י המשיבה.

אלא, שהמבקש לא עומד בחובת הפירוט, הוא אינו מציג גרסת נגד (מהו שיעור הריבית בו יש לחייבו?) ואינו טוען כנגד השימוש גופו בכרטיס האשראי. נוכח האמור, לא נלמדת מההתנגדות כל ט ענת הגנה הראויה בירור.

3. לאור כל האמור, מורה על דחיית ההתנגדות ועל שפעול הליכי הוצל"פ.

לפי תוצאותיהן של הבקשות ובמכלול הנסיבות, לא תיפסקנה הוצאות, אולם עניין זה יוותר להכרעה בסופו של ההליך ולפי תוצאותיו.

מזכירות בית המשפט מתבקשת להמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ז' אדר ב תשע"ד, 09 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
נתבע: שאול אלימור מויאל
שופט :
עורכי דין: