ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר בנגייב נגד הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד השופטת עירית קויפמן

תובע

מאיר בנגייב

נגד

נתבעים

  1. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ
  2. אליהו חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאור הודעת התובע ומשלא התקבלה עמדת הנתבעות, יפעלו הצדדים להגשת ראיותיהם כדלקמן:

ב"כ התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו בצירוף תיק מוצגים תוך 30 יום.
ב"כ הנתבעות יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמ ן בצירוף תיק מוצגים 30 יום לאחר מכן.
המוצגים בתיק המוצגים יסומנו בבירור ובנוסף ימוספרו כל העמודים בסדר רץ.

העתק יועבר ישירות לצדדים האחרים.

בקשה לזימון עד שלא ניתן להגיש תצהירו תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות, בצירוף סיבת אי הגשת התצהיר ובצירוף תמצית מעדותו הצפויה.

צד המבקש לחקור מומחה, ככל שיהיה כזה, יודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיו.

צד המתנגד להגשת מסמך, בין שצורף לתצהיר ובין שצורף לתיק המוצגים, ללא חקירת עורכו יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת מסמכי הצד שכנגד, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך גם אם אינו מסכים לתוכנו.

היה והצדדים לא יגיעו להסכמה ביניהם באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד בתוך 7 ימים נוספים את התנגדותו והצד שכנגד יגיש תגובתו תוך 7 ימים.

לא תותר שמיעת עד שלא הוגש תצהיר בעניינו , ולא תותר הגשת מסמך שלא צורף לתיק בית המשפט אלא בהחלטה נפרדת, בעקבות בקשה בכתב מפורטת בעניין.

ישיבת קדם משפט מסכם תתקיים ביום 24.6.14 בשעה 10:00.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיר בנגייב
נתבע: הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: