ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אי.קיו. טק שירותי תוכן בתשלום בע"מ נגד גלעד :

בפני כבוד השופטת עפרה גיא

תובעים

אי.קיו. טק שירותי תוכן בתשלום בע"מ חברות, 514945088

נגד

נתבעים

רפאל גלעד ת.ז., 021522982

החלטה

מאחר ובתובענה זו ניתנה למבקש (הנתבע) רשות להתגונן, אני מורה, בהתאם להוראות תקנה 214 ב 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), כי תובענה זו תידון בסדר דין מהיר.

על המשיב (התובע) להמציא לבית המשפט ולבעלי הדין, בתוך 30 יום ממועד המצאת ההחלטה בדבר מתן רשות להתגונן, את כל המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה בהתאם לתקנה 14 2 ג ו- 14 2 ח לתקנות, לרבות תצהיר מטעמו ערוך לפי טופס 17 לתקנות לשם אימות העובדות שבכתב התביעה אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, וכן רשימה של כל המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

על המבקש (הנתבע) להמציא לבית המשפט ולבעלי הדין, תוך 45 יום ממועד המצאת כתב התביעה, כאמור לעיל, את כל המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנה 214 ג ו- 214 ח לתקנות, לרבות אסמכתאות משפטיות , אם ישנן וכן רשימה של כל המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה. המבקש (הנתבע) רשאי להגיש כתב הגנה מתוקן ערוך בהתאם להוראות פרק ט"ז 1 לתקנות.

בעל דין רשאי לצרף תצהיר של אדם אחר מטעמים מיוחדים שיפורטו בתצהיר.

בעלי הדין יגישו תצהירי עדות ראשית של העדים 45 ימים לאחר הגשת כתב ההגנה האחרון. תצהירי העדות הראשית יהיו ערוכים בהתאם להוראות תקנה 214 ט לתקנות.

מובהר לצדדים כי אי עמידה בהוראת התקנות, עלולה לגרור אחריה חיוב בהוצאות לרבות הוצאות לטובת המדינה, בהתאם להוראת התקנות.

קובעת התיק לתזכורת פנימית לעוד 80 יום.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אי.קיו. טק שירותי תוכן בתשלום בע"מ
נתבע: גלעד
שופט :
עורכי דין: