ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון זמורה נגד עמיר גבע :

בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכי

המאשימה
ועדה מקומית לתכנון זמורה

נגד

הנאשמים

  1. עמיר גבע
  2. נעמי גבע (נמחקה, ראה להלן)


נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד יאיר איתן
הנאשם 1 בעצמו

בית המשפט: מסביר לנאשם כי אין בית המשפט צד להסדר הטיעון ואינו מחויב לפעול על פיו ולשאלת בית המשפט, מודיע הנאשם שמבין היטב את ההסבר והוא מתקשר בהסדר הטיעון מרצונו ומתוך הבנתו ומאשר את פרטיו, דלעיל.

פרוטוקול

ב"כ המאשימה והנאשם 1 מודיעים: לאחר שהוסבר לנאשם הלכות הסדר הטיעון וטיבו והוא הודיע שהבינו היטב , גובש עם הנאשם הסדר טיעון כדלקמן:

1. בטרם ביצוע ההקראה יתוקן כתב האישום. הנאשמת 2 הלכה לעולמה ומבוקש להורות על הפסקת ההליכים כנגדה ומחיקתה מההליך. כמו כן, מבוקש לתקן את כתב האישום, כך שסעיף 2.ג' לפרק העובדות, יתוקן, באשר לשטח הסככה שהינו 12 מ"ר ולא 24 מ"ר. בנוסף, סעיף 2.ד' לפרק העובדות, יימחק.

2. במסגרת הקראה שתקוים עתה, הנאשם ישיב לאישום המתוקן מידית.

בית המשפט: מסביר לנאשם כי אין בית המשפט צד להסדר הטיעון ואינו מחויב לפעול על פיו ולשאלת בית המשפט, מודיע הנאשם שמבין היטב את ההסבר והוא מתקשר בהסדר הטיעון מרצונו ומתוך הבנתו ומאשר את פרטיו, דלעיל.


החלטה

ההליכים כנגד הנאשמת 2 מופסקים והינה נמחקת. כמו כן, כתב האישום יתוקן, כמפורט בהסכמת הצדדים דלעיל.

ניתנה והודעה היום ב' אדר ב תשע"ד, 04/03/2014 במעמד הנוכחים.

עיריה מרדכי, שופטת בכירה

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם והוא מודיע שהבינו ותשובתו לאישום הינה: מודה בכל עובדות האישום.

ב"כ המאשימה: לאור דברי הנאשם, מבוקש להרשיעו בעבירות המפורטות באישום.


הכרעת דין

הנאשם הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום, כפי שתוקן דלעיל ואני מוצאת אותו אשם בעבירות המפורטות בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום ב' אדר ב תשע"ד, 04/03/2014 במעמד הנוכחים.

עיריה מרדכי, שופטת בכירה


גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום, הכל כמפורט דלעיל.

הצדדים הגיעו לידי הסכמה לעניין הענישה המבוקשת ובנסיבות שנטענו, לא מצאתי נימוק המחייב סטייה ממנה.

לאור האמור, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים כדלקמן:

1. תשלום קנס בשיעור 9,000 ₪, או 90 ימי מאסר תחתיו.
* הקנס ישולם ב-9 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, הראשון לא יאוחר מיום 5/4/14 והאחרים לא יאוחר מה- 5 לכל חודש שלאחריו.
לא ישולם תשלום במועד, יעמוד כל הקנס לתשלום מידי.

2. אני מחייבת את הנאשם לחתום על התחייבות כספית בסך של 5,000 ₪, להימנע תוך 3 שנים מהיום, מלעבור עבירה על סעיפים 204,205,210,237,240 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965. יסרב לחתום על ההתחייבות, ייאסר ל- 7 ימים או עד שיחתום, לפי המוקדם.

3. אני מחייבת את הנאשם להפסיק את השימוש בחלל הגג המפורט בסעיף 2.א' לכתב האישום וכן, להרוס ולסלק את המבנים שפורטו בסעיפים 2.ב' ו- 2.ג' לאישום, כמצבם ביום ההריסה, כל זאת בתוך 8 חודשים מהיום-זולת אם יהיה לו היתר כדין .

4. ניתן בזאת צו לרשם המקרקעין לרשום את צו ההריסה דלעיל בפנקסי המקרקעין.
ב"כ המאשימה יטפל ברישום הצו.
הודעה והוסברה זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום ב' אדר ב תשע"ד, 04/03/2014 במעמד הנוכחים.

עיריה מרדכי, שופטת בכירה

אתי כהן

הוקלד על ידי אתי כהן


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון זמורה
נתבע: עמיר גבע
שופט :
עורכי דין: