ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית אשקלון נגד פסחוביץ :


בפני כבוד הרשמת הבכירה עידית כלפה

המבקשים:

  1. יצחק בן ג'ון
  2. יוסף בן ג'ון

נגד

המשיבה:

עיריית אשקלון

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקשים ביום 18.11.13, בהעדר הגנה.

ברקע הבקשה תובענה על סך של 56,394 ₪, בגין חוב ארנונה שנצטבר מחודש 5/06 ועד לחודש 12/09.

המבקשים אינ ם חולק ים על המצאת התביעה , אלא טוענים כי לאחר קבלת כתב התביעה פנו לב"כ המשיבה והבהירו כי החל משנת 2007 מתגוררת בדירה שוכרת ואף המציאו תצהיר השוכרת בו מאשרת היא את טענותיהם. המבקשים טוענים כי סברו שהעניין בטיפול ובדיקה ע"י ב"כ המשיבה ועל כן לא הגישו כתב הגנה. רק לאחר שקיבלו בדואר את פסק הדין ביררו עם מרכז המידע של בתי המשפט וכך הוסבר להם כי עליהם לעתור בבקשה לביטול פסק הדין.

לגופו של עניין, טוענים המבקשים כי המדובר בדירה אותה הם משכירים, כאשר בדירה מתגוררת דיירת מאז שנת 2007, אשר נתנה תצהיר המאמת את האמור ולפיו העבירה על שמה את החשבונות השונים, וככל שלא הועבר חשבון כזה או אחר הרי שהיא מתחייבת להעבירו על שמה.
המבקשים טוענים עוד כי מסרו את חוזה השכירות לעיריה בזמנו.

המשיבה טוענת מנגד כי המדובר בהפרת חובת הדיווח, באופן שלא מצמיח למבקשים כל טענת הגנה הראויה להישמע, וזאת אף לפי מבחן "המחזיק", על גווניו, שכן לעמדת המשיבה עונים המבקשים על המבחן האמור, ומכאן ההצדק שבחיובם.

בנסיבות אלה, ומשנקטו המבקשים בעצימת עיניים ובאי אכפתיות באשר להליך, אין מקום לביטול פסק הדין.

2. כידוע, בבקשות מסוג זה, מאחר ושאלת כשרות ההמצאה אינה במחלוקת, יש מקום לבחינת הסיבה למחדל בגינו לא הוגש כתב ההגנה וחשוב מכך, לבחינת שאלת סיכויי ההגנה.

עמדת המוצא בסוגיה זו מעדיפה דרך כלל את השגת המטרה העיקרית של עשיית משפט צדק על פני מגמה של שמירה קפדנית על כללי הפרוצדורה, עמדה המתיישבת עם מעמדה של זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית המשקפת הכרה חוקתית בזכותו של הפרט לקיים דיון אמיתי, מלא והוגן בבית המשפט (ר' רע"א 00/ 8292 גבריאל יוספי נ' שמואל לוינסון, ניתנה ביום 27.2.01, לא פורסמה).

במסגרת השיקולים, יש להביא בחשבון גם את מידת הפגיעה בציפייתו של בעל הדין שכנגד ביחס לסופיות ההליכים, ובמקרה שלא נתגבשה ציפייה כאמור, כאשר לשם הדוגמא פרק הזמן שחלף הינו קצר, יש ואפשר להכיר בטעות של בעל הדין ואף בטעות העולה כדי התרשלות מצידו (ר' בש"א 5925/01 נסימי נ' הודיה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, פ"ד נ"ו (1) 193).

3. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, לא שוכנעתי כי המבקשים פעלו מתוך זניחת עניינם או זלזול בהליך, בבית המשפט או בצד שכנגד.

המבקשים נתנו הסבר למחדלם, ולפיו סברו בטעות כי רשאים הם להמתין לבירור כזה או אחר או שדי בתצהיר אשר נמסר מטעמם, ולא השכילו להבין, גם בהיותם בלתי מיוצגים, כי עליהם לעמוד בנדרש עת מנוהל כנגדם הליך משפטי.

בנסיבות אלה, מצאתי כי לא יהא זה נכון וצודק לדקדק עם המבקשים בנקודה זו, ובפרט משלא הוכח כי נפגע אינטרס ההסתמכות של המשיבה.

4. הדברים נאמרים שכן בכל הנוגע לסיכויי ההגנה, כמובן מבלי שניתן יהא לקבוע דבר לגופה של התובענה בשלב זה, הרי שמעיון בטענות המבקשים, ומבלי שתשתמע קביעת עמדה באשר לעניינים הטעונים הוכחה, עולה לכאורה תמונה של הגנה אפשרית, אשר יש בה כדי להצדיק במכלול הנסיבות מתן יומם של המבקש ים בבית המש פט ע"י ביטול פסק הדין שניתן נגדם במעמד צד אחד.

בנקודה זו יש לזכור, כי אין המבקשים חייב ים להראות כי הגנת ם היא איתנה ובטוחה ודי אם ירא ו כי ההגנה אפשרית, כי שמיעת עמדת ם בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט ליתן החלטה שונה מזו שניתנה.

זאת, שכן בפי המבקשים טענה להודעה בדבר השינוי במחזיק ועמדת המשיבה לפיה יש לקבוע כי המבקשים הם המחזיקים בנכס לתקופה הרלבנטית צריכה בירור והכרעה שיפוטית מלאה לאחר שתינתן למבקשים הזדמנות להוכחת טענותיהם ולאחר שאף המשיבה תפרוש טיעוניה אשר ילובנו כראוי .

לא ברור מהי גרסת המשיבה בנקודה זו, אולם מכל מקום אין בכך כדי להעלות או להוריד בשלב זה שכן ממילא אין מקום לקביעת ממצאים שבעובדה בשלב דיוני זה, אלא יש לבחון האם ראוי כי ההליך יתנהל, ובנקודה זו מצאתי כי דחיית הבקשה הינה תוצאה בלתי מידתית.

לאור כל האמור, ולנוכח ההלכה המקובלת לפיה יש בד"כ להעדיף את השגת המטרה העיקרית לעשיית משפט צדק על פני מגמה של שמירה קפדנית על כללי פרוצדורה, יש מקום בנסיבות העניין לשמר את זכות הפניה לערכאות ובאיזון הנכון ליתן למבקשים יומ ם בבית המשפט.

5. מכל המקובץ, מורה על ביטול פסק הדין שניתן כנגד המבקשים ביום 18.11.13 בהעדר הגנה.

כתב הגנה בסדר דין מהיר יוגש בתוך 45 יום ממועד קבלת החלטה זו.

שאלת ההוצאות תוכרע עפ"י תוצאות ההליך.

בשולי הדברים, מצאתי להמליץ לצדדים להסתייע בייצוג משפטי.

6. מזכירות בית המשפט מתבקשת להמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית אשקלון
נתבע: פסחוביץ
שופט :
עורכי דין: