ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי נגד עופר רם :

המוסד לביטוח לאומי
המבקש
-
עופר רם
המשיב

בשם המבקש – עו"ד ליאת אופיר
בשם המשיב – בעצמו

פסק דין

סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה

  1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בירושלים (ב"ל 58453-07-12; השופטת שרה שדיאור), בו התקבל ערעורו של המשיב על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין נפגעי עבודה (להלן גם הוועדה) מיום 3.6.12, כך שנקבע כי עניינו יוחזר לוועדה בצירוף הוראות.
  2. הצדדים הודיעו כי הם מסכימים להצעת בית הדין לפיה עניינו של המשיב יוחזר לוועדה על מנת שתשקול שנית את החלטתה לעניין נכויותיו של המשיב, ובמסגרת זו:

א. לעניין הצלקת – תתייחס לטענת המשיב לעניין רגישותה של הצלקת כפי שעולה ממסמכי סיכום מחלה מיום 12.3.12 ומיום 14.11.11 המתייחסים לממצא מיום 6.11.11 ולאמור ברישום הרפואי מיום 5.7.12 בו נכתב: "באמה שמאלית וולרי צלקת באורך 2+3+4 בצורה Z, צלקת בולטת לעין, צלקת רגישה, טינל++ מעל צלקת, ליקוי תחושה דיסטלי לצלקת בפיזור RADIAL SENSORY NERVE". הוועדה תנמק כיצד קביעתה לפיה הצלקת "אינה מפריעה" עולה בקנה אחד עם המסמכים האמורים, ותנמק האם לאור האמור מצבו של המשיב מתאים לאחד מסעיפי המשנה בסעיף 75(1).
ב. לעניין הנכות הנוירולוגית – הוועדה תתייחס למסמכי "סיכום הטיפול בריפוי בעיסוק" מיום 30.5.11, 1.12.11 ו- 28.5.12 מטעם שני יעקבי לעניין הירידה בכוח הגס, ותנמק האם יש בהם כדי לשנות ממסקנתה בדבר שיעור נכותו של המשיב.
ג. לעניין ההשפעה על כושר הפעולה הכללי – הוועדה תשקול שנית את החלטתה בדבר הנכות לפי סעיף 35(1), לאור ממצאיה והמסמכים הרפואיים שהונחו לפניה.
ד. הוועדה תתייחס לעניין הפעלת תקנה 15 לאור מקצועו של המשיב, גילו, ומהות הפגיעה.
המשיב יוזמן להופיע בפני הוועדה ולטעון טענותיו בפניה.
3. נוכח הסכמת הצדדים להמלצת בית הדין כאמור לעיל, בקשת רשות הערעור נדונה כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991.
4. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להסדר המוצע. עניינו של המשיב יוחזר אל הוועדה אשר תפעל לפי המפורט בסעיף 2 לעיל. אין צו להוצאות.

ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד (10 מרץ 2014) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי
נתבע: עופר רם
שופט :
עורכי דין: