ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אבו חסין(עציר) :

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

סוהיב אבו חסין (עציר) ת.ז. XXXXXX466

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד ישי נגר
הנאשם באמצעות שב"ס ובא כוחו עו"ד שני דרעי

פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

לאחר הדיון

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר בפועל בן 18 חודשים בחופף לעונש מאסר אותו מרצה הנאשם כעת, מאסר מותנה בן 12 חודשים למשך 3 שנים שלא יעבור עבירת רכוש מסוג פשע, מאסר מותנה בן 6 חודשים למשך 3 שנים שלא יעבור עבירת רכוש מסוג עוון או עבירה של הכשלת שוטר קנס בסך 1,500 ₪ שינוכה מהפקידון שהפקיד הנאשם, פסילת רישיון בפועל בת שנה ופסילה מותנית בת שנה למשך 3 שנים שלא יעבור עבירות של נהיגה בפסילה וכל עבירה לפי סימן ה1 לחוק העונשין.

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום.

הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום ח' אדר ב תשע"ד, 10/03/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר, שופטת
ב"כ המאשימה טוען לעונש:
לנאשם הרשעה משנת 2011 בעבירות של סחיטה באיומים ושוד אשר טרם עודכנה במרשם הפלילי. אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוענת לעונש:
אבקש לכבד את ההסדר.

הנאשם:
אני בן 22, רווק, עתיד לסיים את עונש המאסר בחודש יוני 2020. לוקח אחריות על האירועים, אבקש לכבד את ההסדר.

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירות של גניבת רכב והפרעה לשוטר במילוי תקפידו לפי סעיפים 413 ו- 275 לחוק העונשין, התשל"ז–1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר בפועל בחופף לעונש המאסר אותו מרצה הנאשם כעת, מאסר מותנה, קנס, פסילה בפועל ופסילה על תנאי.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן מבלי להתעלם מעברו הפלילי של הנאשם ובשים לב לחלוף הזמן אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. 18 חודשי מאסר בפועל בחופף למאסר אותו מרצה הנאשם כעת.
ב. מאסר מותנה למשך 12 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור כל עבירת רכוש מסוג פשע.
מאסר מותנה למשך 6 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור כל עבירת רכוש מסוג עוון ועבירה של הכשלת שוטר.
ג. קנס בסך 1,500 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו. הקנס יקוזז מהכספים אשר הופקדו על ידי הנאשם בקופת ביהמ"ש במסגרת הליך המ"ת.
ד. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה וזאת למשך 12 חודשים מיום שחרורו מן המאסר.
ב. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 12 חודשים, וזאת על תנאי שלא יעבור כל עבירה בניגוד לסימן ה(1) לחוק העונשין התשל"ז – 1977 , או עבירה של נהיגה בזמן פסילה במשך 3 שנים מיום שחרורו. ניתן בזאת צו להשמדת/ חילוט המוצג - דרכון, לשיקול דעת המאשימה ובכפוף
לחלוף תקופת הערעור.

הנני משחררת בזאת את עוה"ד מורן אלפסי, את עוה"ד שאפיק דרבאשי ואת הסנגוריה הציבורית מייצוג הנאשם בתיק זה.
העתק החלטתי לסנגוריה הציבורית.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.

ניתנה והודעה היום ח' אדר ב תשע"ד, 10/03/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר, שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אבו חסין(עציר)
שופט :
עורכי דין: