ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורלי סמרה נגד קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ :

בפני כבוד השופט ישי קורן

תובעים

  1. אורלי סמרה
  2. דוד סמרה

ע"י עו"ד צבי שטיין

נגד

נתבעים
קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ

ע"י עו"ד אריה להב - לוי

פסק דין

לפניי תביעה על סך 399,897 ₪, שעניינה ליקויי בניה בדירה ברח' דוד אלעזר 52/31 בחולון, שרכשו התובעים מהנתבעת.

בסיום ישיבת הוכחות שהתקיימה היום, ובה נחקרו המומחה מטעם בית המשפט, והתובעת, ולאחר שנשמעו סיכומי הצדדים, קיבלו הצדדים את הצעת בית המשפט, לפיה יינתן פסק דין בהסכמה על פי העקרונות הבאים, שנרשמו מפי בפרוטוקול:
"ככלל, אני מוצא פער ניכר ביותר בין הטענות שבכתב התביעה לבין הממצאים שהוכחו, ובמיוחד על בסיס חוו"ד המומחה מטעם בית המשפט. במרבית הנושאים אין בדעתי להתערב בממצאי המומחה, לכאן או לכאן, והאמור בחוות דעתו הוא הבסיס לפסק-הדין.
בהתאם לכך, אין בדעתי להתערב באחוזי התוספת שנקב בהם המומחה כעלות לתובעים לעומת העלות לנתבעת. כל מומחה וחישוביו בענין זה. בוודאי שהאמור במחירון דקל אינו מחייב את המומחה, כפי שהסביר המומחה בצדק.
מנגד, אין בדעתי להתערב בקביעת המומחה בענין ירידת הערך ולא מצאתי להורות בענין זה על הפחתה כלשהי כתוצאה מעניין הנישה שהוזכר בטענות הנתבעת.
לעומת זאת, אין בדעתי לקבל את רכיב הפיצוי שקבע המומחה בעניין רעש הרוחות. נושא זה לא הוכח ברמה הנדרשת, לא בפני המומחה ולא בפני בית המשפט. מי שמבקש להוכיח נזקים מסוג זה, יתכבד וימציא חוות דעת מומחה או לכל הפחות ממצאים ברורים וחד משמעיים שיוצגו בבית המשפט עצמו, ולא באופן שבו נעשו הדברים במקרה זה. ממצאי המומחה בעניין זה הם עדות מפי השמועה, תרתי משמע.
בהינתן כל אלה, ובהתחשב בכך ששאלת עוגמת הנפש וההוצאות נתונה ממילא לשיקול דעתו של בית המשפט, אני רואה להעמיד את הפיצוי בגין עוגמת נפש בגבולות של עד 5,000 ₪. בפסיקת הוצאות המשפט, הן ביחס לאגרות והן ביחס להוצאות המומחים ושכ"ט עו"ד, אתחשב בסכומים שייפסקו על פי העקרונות דלעיל. האגרות והוצאות המומחים יושבו לתובעים רק באופן חלקי. שכר המומחה מטעם בית המשפט יושת כולו על הנתבעת. שכר טירחת עו"ד ייפסק באופן יחסי לסכום הזכיה." (עמ' 32 ש' 26 – עמ' 33 ש' 15).

בהמשך לאמור לעיל, תשלם הנתבעת לתובעים את הסכומים הבאים:
א. 37,005 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1/9/2013 (עלות תיקון הליקויים על פי חוות דעת המומחה בניכוי ליקויי רעש הרוחות [27,000 ₪], בצירוף 1,000 ₪ שהושמטו על פי תשובה 8 לשאלות ההבהרה, ובתוספת 12% עלות תיקון לתובעים, ומע"מ כדין, בצירוף הפרשי הצמדה ורבית כדין מיום חוות הדעת);
ב. 28,800 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 9/5/2013 (ירידת ערך לתאריך הקובע על פי ההשלמה לחוות הדעת);
ג. 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום (עוגמת נפש);
ד. 2,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום (החזר חלקי של אגרת משפט);
ה. 3,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום (החזר חלקי של הוצאות המומחה ברבן);
ו. 2,320 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 24/5/2011 (החזר הוצאות השמאי);
ז. 5,850 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1/12/2012 (החזר שכר המומחה מטעם בית המשפט, ממועד ממוצע בין שתי החשבוניות. התובעים אינם זכאים להחזר על תשלום בגין שאלות ההבהרה למומחה, או בגין שכר עדותו של המומחה ).
ח. 8,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום (שכ"ט עו"ד).

התשלום ישולם עד ליום 10/4/2014 בשעה 13:00 במשרד ב"כ התובעים.

ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
המזכירות תעביר לעד אלפרד אירני את הפיקדון בסך 885 ₪ שהפקידו התובעים עבור שכר עדותו.


מעורבים
תובע: אורלי סמרה
נתבע: קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: