ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי בוסקילה נגד ח. לירום בע"מ :

בפני כבוד השופטת רבקה איזנברג

תובע

אלי בוסקילה

נגד

נתבעת

ח. לירום בע"מ

החלטה

1. בפני בקשת הנתבעת להורות על העברת התביעה לביה"מ לתביעות קטנות בפתח תקוה או בכפר סבא מחמת העדר סמכות מקומית לביה"מ זה.
לטענת התובעת מקום מושבה ומקום עסקיה הינו באזור המרכז והתובע לא פירט בתביעה כל נימוק המקנה סמכות לביה"מ זה.

2. התובע התנגד לבקשה וטען כי ההתקשרות בין הצדדים נעשתה באמצעות הטלפון ותכתובת אלקטרונית כשנציגת הנתבעת היא שפנתה לתובע, התובע הגיש הצעתו והנתבעת שלחה הודעת קיבול. לפיכך טען התובע כי מקום יצירת ההתחייבות הוא בא זור מגוריו.
כן טען התובע כי מאחר שמדובר בחוב כספי כאשר התשלום היה אמור לה ישלח בשיק לביתו, הרי גם המקום שנועד לקיום ההתחייבות הינו באזור מגוריו. בנוסף טען התובע כי עבודות תיקון המזגנים שביצע לפי בקשת הנתבעת היו באזור הצפון ולפיכך ג ם מקום המעשה בשלו הוגשה התביעה הינו באזור הצפון.

דיון

3. הסמכות המקומית של בית משפט לתביעות קטנות מוסדרת בתקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 הקובעת :

"תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:
(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
(2) מקום יצירת ההתחייבות;
(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחיבות;
(4) מקום המסירה של הנכס;
(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;
4. בניגוד לנטען בבקשה, הרי שכבר בסעי פים 3 ו-4 לכתב התביעה הבהיר התובע כי נציגת הנתבעת היא שפנתה אליו וכי ההתקשרות בין הצדדים נעשתה באמצעות שיחת טלפון ותכתובות אלקטרוניות. מאחר שמדובר בתביעה קטנה, בה לא מדקדק ביה"מ בסדרי הדין, די בפירוט זה כדי להצביע על סמכותו המקומית של ביה"מ זה כמפורט להלן.
ביחס להתקשרות בטלפון או בתכתובת מייל כבר נקבע כי מקום כריתת החוזה הינו המקום בו נתקבלה הודעת הקיבול. ראה סע' 60(ב) לחוק החוזים חלק כללי התשל"ג 1973 כפי שפורש למשל בת"א (תל-אביב-יפו) 1472/07 - BRUMME TRADING INTERNATIONAL נ' טלראן תקשורת בע"מ . תק-מח 2008(2), 7735 . כן ראה ת"א (ירושלים) 12913/97 - חברת סמט אלמנטים בע"מ נ' דניאל כ"ץ ואח' . תק-של 2004(1), 15153.
בספרם "דיני חוזים" כרך א' עמ' 208 -209 מפרשים המלומדים פרידמן וכהן כי "לבית משפט תהא סמכות מקומית לדון בתובענה שעילתה בחוזה שמקום יצירתו בתחום שיפוטו של בית המשפט. החוזה נכרת במקום מסירתה של הודעת הקיבול, היינו במקום מושבו של המציע. אם המציע מתגורר בתל אביב והניצע בירושלים, תהא הסמכות המקומית לבית המשפט בתל אביב, כך הוא אם תהליך כריתתו של החוזה הוא בהתכתבות רגילה או באמצעות תקשורת אלקטרונית מסוג כלשהו: המכתב (או המברק) (הוא הודעת הקיבול) ניתן בירושלים אך הוא נמסר בתל אביב. שיחת הטלפון "ניתנת" בירושלים אך היא נמסרת למציע בתל אביב. הטלקס או הפאקסימיליה ניתנים בירושלים, מקום מושבו של הניצע, אך הם נמסרים בתל אביב עת הם מגיעים למקומו של המציע."
לאור האמור משהנתבעת יצרה קשר עם התובע והוא מסר הצעתו לגבי ההתקשרות והנתבעת אישרה התקשרות זו, הרי מקום הקיבול הינו אצל התובע וקמה סמכות מקומית לביה"מ זה בתחום שיפוטו נמצא מקום מגוריו.
5. גם ע"פ החלופה של: " המקום שנועד או היה מכוון לקיום ההתחייבות" קמה סמכות לביה"מ זה : לא נטען ע"י הנתבעת כאילו סוכם על מקום תשלום ספציפי. לטענת התובע התשלום היה אמור להישלח לביתו. גם אם לא סוכם על משלוח שיק, כטענת התובע , ברי בכל מקרה, כי בהעדר הסכם ברור בעניין המקום שנועד לקיום ההתחייבות, יש לפנות לדין המהותי. עפ"י סעיף 44(א) לחוק החוזים (חלק כללי), יש לקיים את החיוב החוזי במקום עסקו של הנושה ואם אין לו מקום עסק, במקום מגוריו הקבוע. (ראה לעניין זה בר"ע (חיפה) 1868/02 עירית רמלה נ' בלושטיין מפות ועוד בע"מ).
לאור האמור ובהתאם לחלופה זו, קמה סמכות מקומית לביהמ"ש זה, ע"פ מקום מגוריו הקבוע של הנושה- התובע, המצוי במחוז צפון.

לאור כל האמור ,הבקשה נדחית.
הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בסיום ההליך.
הנתבעת תגיש כתב הגנה תוך 15 יום.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלי בוסקילה
נתבע: ח. לירום בע"מ
שופט :
עורכי דין: