ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאג'ד ג'מל נגד מועצה מקומית כאבול :


בפני כבוד השופט יגאל גריל, ס. נשיא

המבקש - התובע:

מאג'ד ג'מל
ע"י ב"כ עו"ד מוחמד ספורי

נגד

המשיבה - הנתבעת:
המועצה המקומית כאבול

פסק דין

המבקש – התובע, תושב כפר כאבול, הגיש תובענה כנגד המשיבה ובקשה לאישורה כייצוגית, בגין אי-עדכון המדד השלילי בהסדר תשלומי ארנונה.

לאחר חלוף המועד להגשת הודעת חדילה, הגישה המשיבה בקשה להאריך לה את המועד להגשת הודעת חדילה, לפי סעיף 9 (ב) של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, וזאת בהסכמת ב"כ המבקש.

צויין בבקשה להארכת המועד ולאישור הודעת החדילה, כי המשיבה תיקנה את שיטת החישוב כך שבעת חישוב הפרשי ההצמדה בהסדרי תשלומים של ארנונה, יילקחו בחשבון גם מדדים שליליים וגם מדדים חיוביים, הכל בהתאם לשינוי המדד לעומת המדד הבסיסי, והוראה זו יושמה בפועל על ידי החברה לאוטומציה החל מן המדד שפורסם בתאריך 15.12.13.

עוד נאמר בהודעה, כי החל מתאריך 15.12.13 יילקחו בחשבון גם מדדים שליליים בעת חישוב הפרשי הצמדה לענין הסדר תשלומים של ארנונה . המשיבה מודיעה כי בכך חדלה משיטת חישוב ההצ מדה על פי השיטה הישנה.

הצדדים גם הגיעו להסכמה לפיה ישולם למבקש גמול בסכום של 5,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪ לב"כ המבקש.

הודעת החדילה נתמכת בתצהיריהם של גזבר המועצה ויו"ר המועצה (לאחר שניתנה בענין זה החלטה של בית המשפט).

לאחר שעיינתי בדבר, אני סבור כי ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים הינן סבירות וראוי לאשרן.
לפיכך, אני מאריך את המועד להגשת הודעת החדילה עד למועד בו הוגשה בפועל, וכן מאשר את כל האמור בהודעת החדילה ונותן תוקף של פסק הדין להתחייבויותיה של המשיב ה בהתאם להודעת החדילה.

אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 5,000 ₪, וכן לשלם שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪ לב"כ המבקש, ומורה שהתשלומים יבוצעו במשרד ב"כ המבקש בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין.

לנוכח הודעת החדילה, אני מורה על דחיית תביעתו האישית של המבקש, ודחיית בקשת האישור.

המזכירות תמציא את העתק פסק הדין לב"כ המבקש, ולמועצה המקומית כאבול (לידי יו"ר המועצה), וכן גם למנהל בתי המשפט לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

ר.ס.


מעורבים
תובע: מאג'ד ג'מל
נתבע: מועצה מקומית כאבול
שופט :
עורכי דין: