ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מזל אמוש נגד עירית אור עקיבא :


בפני כבוד השופט חננאל שרעבי

המבקשת

מזל אמוש

נגד

המשיבים

  1. עירית אור עקיבא
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ
  3. הוט (מת"ב) - חברת הכבלים בע"מ (צד ג')

החלטה

1. בפניי בקשה להפחתת סכום הערבון, שנקבע על סך של 15,000 ₪, לסכום של 4,000 ₪ שהושג על ידי המבקשת לאחר מאמץ מקרובי משפחתה (כך לטענתה).

2. טוענת המבקשת למצב כלכלי קשה, העדר נכסים, כרטיסי אשראי, חסכונות או פקדונות בבנק והתקיימות מקצבת ביטוח לאומי בשיעור של כ-2,900 ש"ח.
עוד טוענת המבקשת (בתשובתה) לסיכויי ערעור טובים.

3. המשיבים מתנגדים לבקשה בעיקר מהטעם שסיכויי הערעור קלושים.

4. המבקשת השיבה לתגובות וחזרה על עיקרי בקשתה.

דיון והכרעה

5. בדיון בבקשה לפטור מעירבון על המבקש לעמוד בשני תנאים מצטברים כדלקמן:

א. העדר יכולת כלכלית להפקיד העירבון.
ב. עליו לשכנע בדבר סיכויי הערעור.

6. לשם הוכחת חוסר יכולת כלכלית על המבקש לפרוש בפני בית המשפט תשתית מפורטת ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי, ולהמציא פרטים על רכושו ומקורות הכנסתו הנתמכים במסמכים מתאימים.
ראה בעניין זה – רע"א 10498/06, מגדלי ישי חברה לבניין בע"מ, בפירוק נ' עירית ת"א (פורסם במאגר נבו).

7. בנוסף, על המבקש פטור מעירבון להראות כי ניסה לגייס את הסכום הנדרש מקרובי משפחתו וכי הדבר לא עלה בידו.
ראה בענין זה – ע"א 6860/09, ריבק נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה (פורסם במאגר נבו).

8. ככל שהמבקש מיוצג על ידי עו"ד פרטי, עליו להסביר כיצד מממן את שכר טרחת עורך דינו.
ראה לעניין זה – רע"א 4830/12, מפלגת הירוקים נ' ירון נהרי (פורסם במאגר נבו).

9. בבואו לבחון מתן פטור מהפקדת עירבון בית המשפט ייתן משקל לשני שיקולים נוגדים.
מחד – זכות הגישה לערכאות המהווה עקרון יסוד במשפטנו ולפיו אין לנעול את שערי בית המשפט בפני מי שידו אינה משגת לשלם את ההוצאות הכספיות הכרוכות בהליך.
מאידך – הצורך להבטיח הוצאותיו של מי שזכה בדין, שלא יוותר בסופו של יום ללא יכולת להיפרע את הוצאותיו, במיוחד כשהמבקש מערער על פסק דין שניתן על ידי ערכאה שיפוטית והוא מבקש להשיג על קביעתו.

10. לאחר שבחנתי את הבקשה, התגובות והתשובה, החלטתי לקבל הבקשה כמעט באופן מלא, בכך שאפחית את סכום הערבון לסך של 5,000 ₪.

11. טעמי הם כדלקמן:

א. שוכנעתי מאסמכתאות שהגישה המבקשת כי מצבה הכלכלי אינו שפיר.
היא מתקיימת מקצבת ביטוח לאומי בסכום של כ- 2,900 ₪ ואין לה מקור הכנסה אחר (תדפיסי העו"ש תמכו בכך).
שוכנעתי גם כי היא נעדרת נכסים ו/או רכוש אחר.

ב. יחד עם זאת, המבקשת, על אף היותה מיוצגת על ידי עו"ד פרטי, לא פירטה כיצד משלמת לעורך הדין בגין ייצוגה בערעור.

ג. גם עיינתי בפסק הדין נשוא הערעור, ומצאתי כי הוא מבוסס על מהימנות, נקודה שברגיל בית המשפט שלערעור אינו נוהג להתערב.
על כן בזהירות ראויה אומר כי סיכויי הערעור אינם גבוהים.

12. בשקלול כל אלה, סבורני כי על המבקשת לעשות מאמץ נוסף, ובמקום הצעתה להפקיד סכום של 4,000 ₪ כפקדון, תפקיד סך של 5,000 ₪ (במקום 15,000 ₪), וזאת עד ליום 27.3.14, שאם לא כן יירשם הערעור לדחייה.

13. אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

החלטה זו ניתנה על ידי כרשם בית המשפט המחוזי בחיפה.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מזל אמוש
נתבע: עירית אור עקיבא
שופט :
עורכי דין: