ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בצלאל ח. עבודות הנדסה בע"מ נגד מאירה גנסלר :

בפני כבוד הרשמת הבכירה רנה הירש

התובעת

בצלאל ח. עבודות הנדסה בע"מ

נגד

הנתבעת
מאירה גנסלר

פסק דין

הצדדים בתיק (מאוחד) זה הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד - 1984 ללא נימוקים.
הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה ניתנת הפסיקה ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.
הוסכם על ידי הצדדים, כי פסק הדין שיינתן יהיה בסכום שלא יפחת מסך של 20,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪.
אבהיר כי מאחר שפסק הדין ניתן ללא נימוקים, אין בו משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט, שמעתי את טענות הצדדים ושקלתי את כלל נסיבות העניין - לרבות שיקולי פשרה וצדק - אני פוסקת בזה כי הנתבעת תשלם לתובעת, לסילוק סופי ומלא של כל התביעות והטענות כמפורט בתובענה סך של 32,000 ₪, בצירוף אגרות ששולמו בסך של 1,222 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 3,776 ₪, ובסה"כ, סכום כולל של 36,998 ₪.

הסכום האמור ישולם בשלושה תשלומים כדלקמן:
תשלום אחד בסך 12,398 ₪, אשר ישולם עד לא יאוחר מיום 01.04.14.
2 תשלומים נוספים בסך של 12,300 ₪, אשר ישולמו עד לא יאוחר מיום 01.05.14 ו- 01.06.14, בהתאמה.
תשלום שלא ישולם במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בצלאל ח. עבודות הנדסה בע"מ
נתבע: מאירה גנסלר
שופט :
עורכי דין: