ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאור לוי נגד אברהם שפיר :


בפני כבוד השופטת ריבה שרון

מבקש

ליאור לוי

נגד

נתבעים

  1. אברהם שפיר
  2. הכשרת חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. משמעות הבקשה הינה חזרה בו של התובע מהודעתו מיום 26/12/13. אין די ב"הוספת נתבעת".

חרף האמור- לא אחסום את דרכו של התובע, לנוכח עמדת הנתבעת 2 .

יוגש כתב תביעה מתוקן כדבעי, עד ליום 25/3/14. עם חוו"ד ערוכה כדין.

מסירה אישית כדין לידי הנתבעים כולם, יחד עם כל כתבי בי-דין ובעיקר הזמנה למועד הקבוע לשמיעת הראיות- תבוצע ע"י התובע עד ליום 27/3/14.

כתה"ג- עד ליום 30/4/14.

השלמת הליכים מקדמיים- עד ליום 21/5/14. חוו"ד נגדית- עד ליום 30/6/14.

הגשת תצהירים ומוצגים ותחשיבי נזק ריאליים: התובע- עד ליום 22/8/14. הנתבעים- עד ליום 30/9/14.

2. אני קובעת שיבת טרום הוכחות- ליום 26/11/14 בשעה 11:30, בנוכחות בעלי דין (תובע, נתבע 1, נציגים מוסמכים של תאגידים) וב"כ הצדדים.

3. המועד לשמיעת ראיות- כפי שנקבע: 13/1/15 בשעה 11:30.

4. הגשת תצהירים ומוצגים ותחשיבי נזק ריאליים:
התובע- עד ליום 20/8/14. הנתבעים- עד ליום 20/9/14.
המסמכים יוגשו במקביל לתיק בית-המשפט ולצד שכנגד.
מסמך אשר לא הוגש במועד, לא ניתן יהא להגישו אלא בכפוף לאישור בית המשפט, שישקול זאת רק לאחר בקשה מנומקת, הנתמכת בתצהיר.
הודעה בדבר התנגדות לחלקים בתצהירים ו/או להגשתם וסימונם כראייה של מסמכים הנכללים בתיק המוצגים של צד- תוגש בתוך 14 יום ממועד קבלתם, על מנת שהצד המבקש להגישם יערך מבעוד מועד לזימון העדים הרלבנטיים. אחרת- לא תישמע. מומלץ לצדדים להגיע מראש להסכמות בדבר הגשת מסמכים, גם אם בסייגים כמקובל, וזאת כדי לייתר את הצורך בעדויות "טכניות" וכיו"ב. התנגדות מאוחרת עלולה להדחות ו/או להביא להטלת הוצאות עקב הימשכות הדיון.

5. הצדדים ייערכו לחקירות קצרות ביותר של העדים, עד 15 דקות לעד ועד 30 דקות למומחה רפואי/בע"ד וכן יצטיידו בסמכויות מלאות לסיום התיק בפשרה - לפני שמיעת הראיות או אחריה.

6. כל מצהיר יתייצב לדיון. הצדדים יגישו- לא יאוחר מיום 21/9/14 - בקשה לזימון עדים, לרבות עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן להשיג מהם תצהיר, שאם לא כן- לא תותר עדותם.
על הבקשה לכלול את שמו וכתובתו המלאים של כל עד.
על צד המזמן עדים לוודא שיש אישורי מסירה 90 יום טרם הדיון.

7. זימונו של עד שאינו מומחה, מותנה בהפקדת הסך של 400 ₪ לכל עד ומראש בקופת בית המשפט, יחד עם הגשת ההזמנה. זימונו של רופא שאינו מומחה מטעם צד או מטעם בית המשפט- מותנה בהפקדת הסך של 1,000 בקופת בית המשפט. זימונו של מומחה שאינו רופא מותנה בהפקדת הסך של 1,755 ₪ בקופת בית המשפט ומראש שאם לא כן,- לא יזומן.
זימונו של מומחה רפואי מותנה בהפקדת הסך של 2950 ₪ בקופת בית המשפט ומראש, שאם לא כן,- לא יזומן. זימונו של עד המתבקש להמציא תעצ/מסמכים ואינו נדרש להתייצב- אינו מחוייב בהפקדה אך יש לכתוב זאת בהזמנה, תוך ציון המועד שעד אליו עליו ליתן את התעצ/מסמכים.
בהעדר הפקדות- העדים לא יזומנו.
פטור מהפקדת שכר עדות, כפוף לאישור בכתב מהעד, כי ענין זה הוסדר מולו ישירות וכי אין צורך בהפקדה כספית.
ההזמנות תילקחנה גם למסירה אישית.
יזומנו שירותי הקלטה לישיבת ההוכחות. זאת- כדי לאפשר את סיום שמיעת הראיות בו ביום. הזימון יעשה באמצעות ובאחריות ב"כ הנתבעת 2, בתיאום מול המזכירות. בעלות ההקלטה ישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים כמימון ביניים ובסוף ההליך- אטיל אותן גם בהתחשב בתוצאותיו ושיקולים נוספים שילקחו בחשבון.

8. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד כלשהו מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.

9. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי.

10. מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משך ההתדיינות או תקלנה עליה.

החלטתי תשלח בפקס עם אישור מסירה לכל הצדדים להליך

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליאור לוי
נתבע: אברהם שפיר
שופט :
עורכי דין: