ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה ויניק נגד רם פיין :


בפני כבוד השופטת שושנה שטמר

מבקשים

משה ויניק

נגד

משיבים

  1. איתן גולדשטיין
  2. רם פיין

החלטה

לפני בקשת המערער לעיכוב ביצוע פסק דין לחיוב כספי, בו חוייב המערער לשלם למשיבים סך של כ140,000 ₪ (כולל הוצאות משפט) וזאת עד להכרעה בערעור.
נטען בבקשה כי המערער הפקיד את הכספים בהם חויב, בתיק ההוצאה לפועל. כן נטען כי מצבם הכלכלי של המשיבים אינו טוב, על ביתו של האחד רובצות משכנתאות ועל ביתו של האחר צו הריסה. לטענת המבקש אם ראש ההוצאה לפועל יעביר לידי המשיבים את כספי זכייתם, לא ניתן יהיה להשיב את המצב על לקדמותו לאחר שיתקבל הערעור.

עוד אוסיף כי בקשה דומה לעיכוב ביצוע הוגשה בבית משפט השלום, וכבוד השופט נאסר ג'השאן דחה ביום 5/2/14 בהחלטה מפורטת את בקשת המבקשים ופסק: " לא הוכח כי סיכויי הערעור גבוהים, ומשלא הוכח כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המבקש או כי יקשה על המבקש להשב את המצב לקדמות במידה ויהפך פסק הדין בערעור, אין מנס מדחיית הבקשה".

המשיבה לא הגישה בקשה לבית משפט לערעורים לאחר מתן ההחלטה, אלא רק ביום 10/3/14 וזאת לאחר שלא הסכימה להחלטת ראש ההוצאה לפועל מיום 6/3/14 (ככל הנראה הורתה החלטה זו להעביר את הכספים למשיבים) .

עיינתי בבקשה אשר נפרסה על 63 עמודים מודפסים, ולאחר שאף קראת את כתב התשובה בעניין זה שהוגש בבית משפט קמא, לא מצאתי כי נפלה טעות בשיקוליו של בית משפט קמא, וניתן היה לאמצה גם בהחלטתי זו. אולם מאחר ובשלב זה כספי המשיבים הופקדו בקופת ההוצאה לפועל, ולפיכך נראה שעל פניו לא יגרם למשיבים נזק שלא ניתן להטיבו בהוצאות, אם אעכב את פסק הדין במספר ימים , ומכיוון שהדיון בערעור קבוע לעוד כשמונה ימים, מצאתי לפנים ומשורת הדין לעכב את ביצוע פסק הדין עד לישיבה הקבועה לשמיעת הערעור או עד למתן החלטה אחרת לגופה של הבקשה וזאת בכפוף להפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבים ונזקיהם העשויים להתקיים בשל מתן עיכוב הביצוע.

יודגש שתנאי לתוקפה של החלטתי זו, כי המבקש יפקיד בקופת בית המשפט סך של 8,000 ₪ וזאת כאמור בנוסף לערובה שהופקדה לצורך הגשת הערעור. הערובה תשולם עד ליום 12/3/14 שעה 10:00, החלטתי זו תיכנס לתוקפה מיד, והיא תבוטל אם לא תופקד הערובה עד לתום המועד עליו הוריתי.

ככל שתוגש בקשה של המשיבים שהחלטתי זו, אשר ניתנה במעמד צד אחד, תבוטל, היא תידון על ידי עם הגשתה.

נוכח אריכותה יוצאת הדופן של הבקשה, הן באופן מוחלט והן באשר לנושא הבקשה, אני מוצאת לנכון לחייב את המבקש בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסכום של 3,000 ₪, וזאת בהתאם לסמכותי לפי תקנה 514 ל תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. אדגיש כי בקשה בגודל כזה, כאמור מוגזמת ביותר באורכה, הוגשה בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין גם לבית משפט קמא . לא רק זאת אלא גם זאת ששם אף הוגשה תשובה לתגובת המשיבים המשתרעת על פני 154 עמודים. והשופט קמא בהחלטתו מיום 5/2/14, מצא לנכון, ובצדק, להעיר על אורך הבקשה. יש להצר שהמשיב או באת כוחו לא הסיקו מסקנה מהערות אלו.

המזכירות תעביר עותק מהחלטתי זו למרכז לגביית קנסות, על מנת לגבות את הסכום שנפסק לטובת המדינה.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה ויניק
נתבע: רם פיין
שופט :
עורכי דין: