ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירן מזרחי נגד ויוה לאה סיון :

בפני כבוד השופט ראובן שמיע

מבקשים

  1. עירן מזרחי
  2. אירית מורציאנו

נגד

משיבים

  1. ויוה לאה סיון
  2. ויוה סיון (קבוצות רכישה) בע"מ

המחזיקים 1. סיוון פנחס, עו"ד
2. בנק לאומי לישראל בע"מ – מרכז העיקולים
3. רשות מקרקעי ישראל

החלטה

בפניי בקשה להרחבת הטלת צו עיקול זמני במעמד צד אחד.

לאחר שבחנתי את הבקשה, התצהיר והמסמכים שצורפו בתמיכה, שוכנעתי, בהמשך להחלטתי מיום 8.1.14, בדבר קיומן של ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התובענה. כמו כן, נחה דעתי כי בנסיבות העניין קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין וכי יש צורך בהרחבת העיקול. לפיכך, הנני נעתר לבקשה למתן צו עיקול זמני כמבוקש, בהתאם לסמכות המוקנית לביהמ"ש לפי סעיף 374 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") ומורה על מתן צו עיקול זמני (ברישום בלבד) שיצטרף לעיקולים שהוטלו בצו מיום 8.1.14 עד לסך של 3,472,521 ₪, על הנכסים הבאים:

א. צו עיקול זמני ברישום בלבד לטובת המבקשים על כל זכויות המשיבות או מי מהן בנכס המקרקעין בחלקה 377 בגוש 30138 (מגרש 18 בתב"ע מאושרת 5303 ), הרשומות בין היתר בתיקי מינהל מקרקעי ישראל שמספרם 10632254א וכן 10672466א . מחזיקה מס' 3 תרשום העיקול הזמני לטובת המבקשים על זכויות אלה בפנקסי הזכויות במינהל מקרקעי ישראל.

ב. צו עיקול זמני ברישום בלבד לטובת המבקשים על כל הכספים, הזכויות לקבלת כספים, וכל חוב וכל זכות השייכים ו/או המגיעים ו/או האמורים להגיע ו/או שיגיעו בעתיד למשיבות או למי מהן, במישרין או בעקיפין, בפרויקט בניה באריאל (מתחם 10053 מגרש 63, על פי תכנית מתאר אריאל שמספרה 130/2/3/1), אצל המחזיקים 1 ו- 2 . הנני מורה למחזיקים 1 ו 2- לרשום את העיקול הזמני כאמור.
הצו ניתן בכפוף לתנאים הבאים:

המצאת התחייבות עצמית וכן ערבות צד ג' על ידי המבקשים ללא הגבלה בסכום, לשם פיצוי בגין כל נזק שעלול להיגרם למשיבות ולבעלים הרשומים של הנכסים, כתוצאה ממתן הצו, כאמור בתקנה 364(א) לתקנות.
המבקשים יפקידו בביהמ"ש ערבון כספי על סך 25,000 ₪ לשם פיצוי בגין כל נזק שעלול להיגרם למשיבות כתוצאה מהרחבת הצו, כאמור בתקנה 364(א) לתקנות.
עם ביצוע התנאים הנ"ל, לעניין הערובה והביטחונות, ייכנס צו העיקול לתוקפו ויישלח לצדדים.
המבקשים ימציאו, במסירה אישית, למשיבות, במהירות ולא יאוחר מחמישה ימים ממתן הצו, את העתק הצו, הבקשה והמסמכים שצורפו, וכן את כתבי בי-דין, כולל כתב התביעה.
המשיבות רשאיות להגיש בקשה לביטול צו העיקול בתוך שלושים ימים מיום המצאתו.
הצו יעמוד בתוקפו עד למתן פסק דין סופי בתביעת המבקשים נגד המשיבות בתיק זה או עד שישונה או יבוטל על ידי בית המשפט המוסמך.
ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

ראובן שמיע, רשם


מעורבים
תובע: עירן מזרחי
נתבע: ויוה לאה סיון
שופט :
עורכי דין: