ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרן שריד נגד ש.י.ן. ישועה בע"מ :

לפני: כבוד הנשיאה ורד שפר

המבקש-התובע:
אהרן שריד
ע"י ב"כ: עו"ד נזרי

-
המשיבה-הנתבעת:
ש.י.ן. ישועה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד קנפו

החלטה

1. ראשית, שלוחה לצדדים התנצלותו של בית הדין על שנשמט הצורך במתן החלטה בבקשה לעיון במסמכים הספיציפיים שנתבקשה זה מכבר.

2. שנית, ובטרם מתן החלטה בבקשה, מוצא לנכון בית הדין להורות לצדדים לפעול כדלקמן –

א. הנתבעת – בהנתן העובדה שאחת המחלוקות העיקריות בתיק הינה השאלה האם ניתן לראותה כמעביד שעיקר עיסוקו בענף הבניה - מתבקשת להציע מסמכים או ראיות שמהם ניתן לקבל מענה לשאלה האמורה מבלי שהצגתם תסב פגיעה בפרטיותה, תסב לה פגיעה כלכלית או תכביד עליה הכבדה בלתי סבירה.
הנתבעת תפעל כאמור בתוך 21 יום מהיום.

ב. לתובע – להבהיר מדוע לא יסתפק במסמכים האמורים , וזאת בתוך 21 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר המסמכים שמוכנה הנתבעת להציג.

3. בית הדין מפנה תשומת ליבם של הצדדים להלכות לפיהן המבחן העיקרי בכל הנוגע לחיוב בגילוי מסמכים הוא שאלת הרלבנטיות של המסמכים לצורך גילוי האמת והכרעה בשאלות הטעונות הכרעה בפני בית הדין.
על פי תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב -1991 (להלן: "התקנות"), הרי ש " בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".
זה מכבר נקבע, כי כאשר מתבקש גילוי מסמכים פלוניים בודק ביה"ד: ראשית, האם המסמכים רלוונטיים לדיון המתנהל בין הצדדים ; שנית, האם גילויים יהא הדרך היעילה לברור העובדות הנכונות ; שלישית, האם הגילוי בהיקף המבוקש יסב הכבדה בלתי סבירה על הצד השני.
מקום בו מתבקש מידע שנטען כי גילויו כרוך בחשיפת סודות מקצועיים או פוגע בהגנה על הפרטיות – יהא מקום לבדוק לטובת מי נוטה המאזן כאשר נשקל הנזק שנגרם למבקש לעומת הנזק שנגרם למשיב.
עוד נקבעו הדברים הבאים –
""התכלית שביסוד הליך גילוי המסמכים הינה להבטיח גילוי רחב ככל שניתן של מסמכים הרלוונטיים לעניין השנוי במחלוקת בין הצדדים וההכרחיים לבירורה. כך יתאפשר לבעל דין לדעת מראש אלו מסמכים רלוונטיים מצויים בידי יריבו, לרבות מסמכים שאין בעל הדין שכנגד מתכוון להגיש כהוכחה במשפט. עקרון הגילוי מתייחס הן ל"מסמכים מזיקים", העלולים לפעול לרעת מבקש גילוי המסמכים, ואשר יהיה עליו להפריכם או להסבירם, והן ל"מסמכים מועילים", שתוכנם עשוי לתמוך דווקא בגרסתו של המבקש (ע"א 27/91 קבלו נ' ק' שמעון, עבודות מתכת בע"מ, פ"ד מט (1) 450). "עם זאת, זכות הגילוי אינה מוחלטת. כנגדה ניצבים ערכים אחרים, ובהם יעילות ההליך המשפטי, הגנה על אינטרסים לגיטימיים של בעל הדין שנתבקש לגלות (כגון הגנה על סודות מסחריים), ומניעת פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים"
_(ראו, למשל, רע"א 2534/02 יהודה שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ ואח', פ"ד נו (5) 193 ; דב"ע מט/3-2 מדינת ישראל- צבי רוטנברג, פד"ע כו 501; דב"ע נד/16-4 בנק איגוד לישראל בע"מ - ההסתדרות הכללית ואח', פד"ע כז 255; דב"ע נז/102-3 ד"ר נבות-פינקל - ד"ר ריכטר, פד"ע לב 460).

4. עוד יוזכר, כי על פי תקנה 46(ג) לתקנות, מונחה בית הדין כדלקמן –
" בהחליטו בבקשה כאמור בתקנת משנה (א( או ( ב), ישקול בית הדין או הרשם, כל הצעה שתבוא מצד בעל דין למסור פרטים או להודות בעובדות או להראות או להמציא מסמכים".

5. הצדדים מתבקשים, אם כן, לפעול כאמור בסעיף 2 לעיל, ברוח הדין והפסיקה אליהם הופנו בסעיפים 3 ו – 4 לעיל.

לאחר עיון בהודעותיהם תינתן החלטה בעניין המסמכים.

לעיון ביום 21/04/14.

ניתנה היום, ח' אדר ב תשע"ד, (10 מרץ 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אהרן שריד
נתבע: ש.י.ן. ישועה בע"מ
שופט :
עורכי דין: