ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זהבה לקאו נגד ניקולה פרחי :

בפני כבוד הרשמת הבכירה רנה הירש

התובעת

זהבה לקאו

נגד

הנתבעים

1.ניקולה פרחי
2.גילה פרחי

פסק דין

הרקע ותמצית טענות הצדדים

  1. הנתבעים שכרו דירה, אשר נרכשה במהלך תקופת השכירות על ידי התובעת. הצדדים הסכימו, בשיתוף מוכר הדירה (להלן: "המוכר"), כי דמי השכירות יועברו ישירות לתובעת, בלא שנחתם חוזה שכירות חדש בין התובעת לנתבעים, ודמי השכירות הופקדו בחשבונה של התובעת החל מחודש מרץ 2011.
  2. לטענת התובעת, בשני חודשים במהלך התקופה עד פינוי המושכר, לא הופקדו לחשבונה דמי השכירות: בחודש יוני 2011 ובחודש ספטמבר 2011. דמי השכירות היו בסך של 4,000 ₪ לחודש, ועל כן הוגשה תביעה זו על סך של 8,000 ₪.
  3. לטענת הנתבע, בשל טעות שילם דמי שכירות בחודש מרץ 2011 פעמיים: פעם לתובעת, ופעם למוכר, ועל כן, כשהתברר התשלום הכפול – בהסכמת התובעת – לא שולמו דמי שכירות בחודש יוני 2011, שכן התובעת היתה צריכה לקבל את הסכום ששולם בטעות למוכר. לגבי תשלום חודש ספטמבר טען הנתבע ששילם דמי שכירות.
  4. לאחר הדיון ניתנה שהות לצדדים להגיש מסמכים נוספים:

התובעת הגישה אסמכתא להפקדה חודשית של דמי שכירות לחשבון הבנק שלה, כאשר ניתן להבחין בדף החשבון שלא היתה הפקדה בחודשים נשוא התביעה .
הנתבע הגיש מסמכים אחדים (לרבות את המסמכים שהגיש בדיון, וסומנו נ/1) , אך לא היה בהם משום אסמכתא לתשלום שכר דירה לחודש ספטמבר 2011.
דיון והכרעה
5. לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים וראיותיהם, ומכלול נסיבות העניין, יש לדעתי לקבל את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן.
6. דמי שכירות לחודש יוני 2011
אני מקבלת את טענת הנתבעים כי שילמו עבור דמי השכירות לחודש מרץ בכפל, וכי התשלום שהועבר בשגגה למוכר - מגיע לתובעת. אלא שאין בטיעון זה כדי לפטור את הנתבעים מביצוע התשלום לתובעת, ועליהם מוטל לדאוג כי הכספים ששולמו למוכר יגיעו לתובעת.
ככל שלא עלה בידי הנתבעים לדאוג להעברת דמי השכירות לתובעת עד למועד הגשת כתב התביעה בחודש אוקטובר 2013, או עד למועד הגשת כתב ההגנה בסוף חודש דצמבר 2013, היה באפשרותם להגיש הודעה לצד שלישי כנגד המוכר, אך הם בחרו שלא לעשות כן. לפיכך, עליהם לדאוג לביצוע התשלום לתובעת, ויוכלו לפעול לגבות מהמוכר את התשלום ששולמו לו בטעות.
7. דמי שכירות לחודש ספטמבר 2011
לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי שילמו לתובעת דמי שכירות בחודש זה, ועל כן אני מקבלת את התביעה הנוגעת לתשלום דמי שכירות אלה.
סוף דבר
8. התביעה מתקבלת, ואני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 8,000 ₪.
9. לאחר ששקלתי את הוצאות המשפט, את שערוך הפיצוי (מיום הגשת התביעה ועד ליום פסק הדין) ואת כלל נסיבות העניין, אני מעמידה את הסכום הכולל לתשלום ליום מתן פסק הדין על סך 8,600 ₪.
סכום זה ישולם בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבעת 1 ו/או הנתבעת 2, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.
המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ח' אדר ב תשע"ד, 10 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זהבה לקאו
נתבע: ניקולה פרחי
שופט :
עורכי דין: