ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד שמעון בן דיין :

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

שמעון בן דיין

הנאשם

נוכחים:
מטעם המאשימה- עו"ד בן חמו תומר
מטעם הנאשם – בעצמו וע"י עו"ד נג'מה הייב

בית המשפט מבהיר לנאשם כי אינו כפוף להסדר הטיעון.

פרוטוקול

בית המשפט מבהיר לנאשם כי אינו כפוף להסדר הטיעון.
הסניגורית: הנאשם חוזר בו מכפירתו.
הנאשם: אני חוזר בי מכפירתי.


החלטה

מתירה לנאשם לחזור בו מהכפירה.

ניתנה והודעה היום ח' אדר ב תשע"ד, 10/03/2014 במעמד הנוכחים.

רגד זועבי, שופטת

הסניגורית: הנאשם מודה בעובדות כתב האישום.
הנאשם: לאחר שהוקרא לי כתב האישום, אני מודה בעובדות כתב האישום.


הכרעת דין

אני מרשיעה את הנאשם על פי הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום ח' אדר ב תשע"ד, 10/03/2014 במעמד הנוכחים.

רגד זועבי, שופטת

התובע: מגיש הרשעות קודמות. מבקש לאמץ את ההסדר. המאשימה סבורה כי במקרה זה ההסדר הינו סביר והולם בנסיבות העניין. מוצגים להשמדה. בהודאתו חסך את העדת המתלוננת.

ב"כ הנאשם: מבקש לאמץ את ההסדר. ההסדר סביר בנסיבות העניין. ההסדר מתחשב בעובדה שהנאשם סובל מבעיות שכליות, האבחון שנערך לנאשם מעיד על כך, כמו כן תסקיר שהוגש בעניינו. הנאשם חסך זמן שיפוטי יקר, כמו כן העדת המתלוננת.
אבקש כי בנסיבותיו של הנאשם זה יהיה התנאי מידתי וסביר.


גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות אשר יוחסו לו בכתב האישום, הטרדה באמצעות מתקן בזק- עבירה לפי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב – 1982 ואיומים – עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

עובדת כתב האישום מתארות את מעשי ההטרדה שבוצעו על ידי הנאשם כלפי המתלוננת.
חומרה יתרה יש ליחס לריבוי המקרים בהן מדובר, כמתואר בסעיף 2 לכתב האישום.

על אף האמור לעיל, בשים לב לטענות הסנגורית לעניין מצבו השכלי של הנאשם ונסיבותיו האישיות קיימת הצדקה בתיק זה להקלה בעונשו של הנאשם.

יש לשקול לטובת הנאשם את הודאתו אשר חסכה בזמן שיפוטי יקר ואף יתרה את הצורך בהעדתה של המתלוננת. לא נעלם מעיניי עברו הפלילי של הנאשם לרבות בעבירות מסוג העבירות עסקינן.

הגם שההסדר נוטה לקולה ביחס לעובדות כתב האישום, חזקה על המאשימה כי שקלה את השיקולים הראויים לרבות קשיים ראייתים שהיו כרוכים בניהולו של תיק זה וערכה את האיזון הראוי בין האינטרס הציבורי לאינטרס הפרטי.

בהתחשב בחומרת המעשה, בנסיבותיו, במידת אשמו של הנאשם, בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו ובמדיניות הענישה הנוהגת, הגעתי לכלל מסקנה כי ההסדר אליו הגיעו הצדדים נופל במתחם העונש ההולם למעשה העבירה שביצע הנאשם ועל כן אני מכבדת את הסדר הטיעון.

אשר על כן, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים:

אני מטילה על הנאשם מאסר על תנאי של 4 חודשים למשך 3 שנים שלא יעבור על אחת מהעבירות בהן הורשע.

אני מטילה על הנאשם מאסר בפועל של 8 חודשים. ממניין ימי מאסרו תנוכה תקופת מעצרו מיום 1.10.13 עד 13.10.13.

אני מורה על הפעלת מאסר על תנאי של 6 חודשים אשר הוטל בתיק 35573-03-10 של ביהמ"ש השלום בנצרת.

אני מורה על הפעלת מאסר על תנאי של 7 חודשים אשר הוטל בתיק 30725-07-10 של ביהמ"ש השלום בנצרת.

שני המאסרים אשר הופעלו כאמור לעיל ירוצו בחופף למאסר בפועל שהוטל על הנאשם בתיק זה.

הנאשם יחתום על התחייבות כספית, על סך 5,000₪ לפיה יתחייב הנאשם להימנע מביצוע כל אחת מהעבירות בהן הורשע בכתב אישום זה, וזאת למשך שנתיים.
הנאשם יחתום על ההתחייבות בתוך 7 ימים ולא - יאסר למשך 10 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום בבית משפט המחוזי בנצרת.

המוצגים- הטלפון של הנאשם יוחזר לידיו.
תנאי השחרור ישונו באופן שיפתח חלון באיזוק האלקטרוני, כמוסכם בין הצדדים. יתר תנאי השחרור יעמדו בעינם.
בהתאם להסכמת הצדדים הנאשם יתייצב לריצוי מאסרו ביום 1.4.14 באגף המיון בכלא קישון.

ניתנה והודעה היום ח' אדר ב תשע"ד, 10/03/2014 במעמד הנוכחים.

רגד זועבי, שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: שמעון בן דיין
שופט :
עורכי דין: