ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יאיר רימר נגד נקולא בקלה :

בפני כבוד הרשם אורי פוני

התובע:

יאיר רימר

נגד

הנתבעים:

  1. נקולא בקלה
  2. מרוות מכול בקלה
  3. משטרת ישראל - מדינת ישראל

החלטה

1. הנתבעת מס' 3 עותרת לביטול פסק הדין שניתן כנגדה ביום 12.9.13, לאחר שלא הוגש מטעמה כתב הגנה.
על פי הנטען בבקשה, הומצא כתב התביעה, לראשונ ה למשרדה ביום 23.5.13 ובהמשך הועבר לידי הגורמים הרלבנטיים, אשר אמורים היו למסור את עמדתם בטרם יוגש כתב הגנה.

בשלב ראשון ניתנה הסכמ ת התובע להגשת כתב הגנה ב-30 יום.
כתב הגנה לא הוגש במו עד עקב עומס עבודה במשרדי הפרקליטות. רק ביום 9.9.13 נעשה ניסיון ליצור קשר עם ב"כ התובע לשם קבלת ארכה נוספת אך גם ניסיונות אלה לא צלחו.
בנסיבות אלה נטען כי אין המדובר בזלזול בה ליך המשפטי.
לגוף התביעה, פירטה הנתבעת מס' 3 את גרסתה לאמור בכתב ההגנה ולפיה היא פעלה בס בירות ובשיקול דעת.

2. ב"כ התובע מתנגד לבקשה. לשיטתו, עמד לרשות הנתבעת מס' 3 די זמן להגיש את הגנתה והיא לא ני צלה זאת עד ליום 12.9.13 ועל מנת למנוע את מחיקת התביעה, כאמור בהחלטה מתאריך זה, לא היה מנוס מלהג יש בקשה למתן פסק דין.
עוד הוסיף ב"כ התובע, כי לפי מיטב הבנתו אין לנתבעת מס' 3 הגנה בפני התביעה.

3. ביטול פסק הדין בנ סיבות אלה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט.

4. עקרון בסיסי בשיטת המשפט הישראלי הוא שיש לת ת לכל בעל דין הזדמנות שווה לגישה למערכת השיפוטית. לפיכך, אם קרה שבעל דין לא התגונן מפני תביעה שהוגשה כנ גדו או נמ נע בנ סיבות מסוימות מלהגיב על טע נת יריבו או מלהופיע לדי ון, יכול בית המשפט ליתן נגדו פסק דין, לא לפני שה שתכנע לפי חומר הרא יות שלפניו, שא כן ניתנה ההזדמנות.
אין לנעול את שערי בית המשפט בפני צד שיש לו טענה עניינית לגופו של עניין גם אם אותו צד חטא בסדרי הדין . על חטאו אפשר להענ ישו בפסיקת הוצאות. אולם תמיד צריך לזכור שה מטרה העיקרית היא לדון לגופו של עניין ולהכריע במחלוקת האמיתית.
על הנתבע להצביע , בשלב זה , על גרסת הגנה ואין הוא נדרש , בשלב זה , להוכיחה.

5. על רקע האמור בסעיף 4 לעיל, לא שוכנעתי כי הנתבעת מס' 3 הפגינה זלזול בהליך המשפטי, אולם חרף זאת יש לחייב בהוצאות ההליך.
כמו כן, שוכנעתי כי יש בפיה הגנה הראויה להתברר.

6. לאור האמור לעיל, אני מורה על ביטול פסק הדין.
הנתבעת מס' 3 תישא בהוצאות ההליך בסך של 2,000 ₪ ללא קשר לתוצאות בתיק.
הנתבעת מס' 3 תגיש כתב הגנה בתוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה.

ניתנה היום, ד' אדר ב תשע"ד, 06 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.


מעורבים
תובע: יאיר רימר
נתבע: נקולא בקלה
שופט :
עורכי דין: