ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מלול(עציר) :

980-03-14

בפני כבוד השופט יוסף בן-חמו
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיבים

 1. יעקב מלול (עציר)
 2. משה מלול (עציר)

נוכחים:
מטעם המבקשת : עו"ד אורית קורין
מטעם המשיבים : עו"ד שפיגל
המשיבים : הובא באמצעות הליווי
פרוטוקול

ב"כ המבקשת : חברי הסכים לראיות לכאורה ועילת מעצר, לצורך בקשה זו. נסכים שהם ישוחררו למעצר בית מלא במקום מרוחק בגן יבנה יחד עם איזוק אלקטרוני, וערבויות. המשיבים ישלחו לתסקיר מעצר. למשיב 1 אין עבר פלילי ולמשיב 2 יש משהו יחסית מהצבא, סברנו שבחיזוק החלופה על ידי האיזוק, ניתן להורות על שחרורם לחלופה, הגשת תסקיר שיבחן את המסוכנות שלהם.
יש לנו הסכמה שהם ישוחררו ידאגו להתקנות האיזוק תוך 7 ימים ויגישו על כך הודעה לנו ולבית המשפט. מבקשים לקבוע מועד לדיון נוסף בבקשה לאחר שיתקבל תסקיר. תיחתם ערבות אישית וערבות צד ג'. בדקתי את הערבים, הערבים נראים ככאלה שיכולים למלא את תפקידם. מבקשים גם הפקדה כספית ככל שבית המשפט יורה. כמובן צו יציאה מהארץ ואי יצירת קשר עם המתלוננים והמעורבים בתיק. .

ב"כ המשיבים : החריגה מדרך המלך היא פועל יוצא של שקלול נסיבות העושה לא רק המעשה, לא בכדי הפרקליטות החליטה לחרוג מדרך המלך. מסכימים לתנאי השחרור. מבקש שבית המשפט יורה לשירות המבחן שיבדוק גם את האפשרות כמובן של המשך איזוק אלקט' מחד גיסא, ואת אפשרות חזרתם למעגל העבודה בסיטואציה הזו.
המשמורנים שהוצעו הם :

 1. דוד מלול, ת.ז. XXXXXX142 שהוא אח ובן, הוא גר בגן יבנה, ברח' קדרון 8, מעצר הבית אמור להיות בכתובתו. טל' בבית 088539899.
 2. מר ניסים מלול, ת.ז. XXXXXX145, המתגורר בצפת, רח' ספיר שיגיע מס' פעמים בשבוע על מנת לסייע בעניין המשמורת.
 3. הגב' אסתר מלול, ת.ז. XXXXXX660.

מקום החלופה המוצע הוא בבית קרקע עם חצר מגודרת. מבקשים שיתאפשר להם לשהות גם בבית וגם בחצר המגודרת.

מר דוד מלול לאחר שהוזהר לומר אמת :
אני הבן של המשיב ואח של המשיב השני. אני יודע מה כולל התפקיד שלי ואני מתחייב למלא את תפקידי כמשמורן, ומתחייב להודיע למשטרה ככל שיופרו תנאי השחרור. אני מוכן לחתום על ערבות וכן להפקיד כל סכום שבית המשפט יקבע.

מר ניסים מלול לאחר שהוזהר לומר אמת :
אני אח של אחד המשיבים ודוד של המשיב השני . אני יודע מה כולל התפקיד שלי ואני מתחייב למלא את תפקידי כמשמורן, ומתחייב להודיע למשטרה ככל שיופרו תנאי השחרור. אני מוכן לחתום על ערבות וכן להפקיד כל סכום שבית המשפט יקבע.

החלטה

נגד המשיבים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, פציעה בנסיבות מחמירות ותקיפות בנסיבות מחמירות, כמפורט בכתב האישום.

המשיבים עצורים מאז 20/2/14. המבקשת הגישה בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

הצדדים הגיעו להסכמה לשחרור בתנאים מוסכמים.

ב"כ המשיבים הודיע בשמם כי הוא מסכים כי קיימות ראיות לכאורה בתיק וכי קיימת עילת מעצר המצדיקה מעצר עד תום ההליכים, ככל שהדברים מתייחסים להליך של הבקשה למעצר עד תום ההליכים.

לאחר עיון בכתב האישום ובהתחשב בהסכמת הצדדים, אני מורה על שחרורם של המשיבים בתנאים כדלקמן:

 1. המשיבים ישהו במעצר בית מלא בכתובת רח' קדרון 8 בגן יבנה.
 2. ייאסר על המשיבים לצאת מתחומי העיר גן יבנה.
 3. ייאסר על המשיבים ליצור קשר עם מי מהמעורבים בפרשה, בין במישרין ובין בעקיפין.
 4. כל אחד מהמשיבים יחתום על התחייבות עצמית על סך 25,000 ₪.
 5. כל אחד מהערבים המשמורנים יחתום על ערבות בסך 25,000 ₪.
 6. תנאי השחרור כוללים איזוק אלקטרוני, שיתבצע ויוסדר בתוך 7 ימים מהיום. הסדרת האיזוק איננה תנאי לשחרור כבר כעת, לאחר שימולאו שאר תנאי השחרור.
 7. ניתן בזה צו עיכוב יציאה מהארץ נגד כל אחד מהמשיבים וזאת עד לתום ההליכים בתיק הפלילי העיקרי.

משטרת ישראל תהיה רשאית לבקר בבית ברח' קדרון 8 גן יבנה, כדי לוודא את תנאי השחרור.

חובתם של המשמורנים לדאוג לכך שבכל רגע נתון יהא לפחות אחד מהמשמורנים צמוד למשיבים.

המשמורנית השלישית תוכל להתייצב ולהצהיר בפני בית המשפט שהיא מקבלת על עצמה את ההתחייבויות של המשמורן ולחתום על ערבות בסך 25,000 ₪ כמפורט לעיל וזאת בתוך 7 ימים.

אני מורה על הזמנת תסקיר מעצר.

המשך הדיון יתקיים לאחר קבלת התסקיר, ביום 27/5/14, שעה 09:00.

שירות המבחן מתבקש להתייחס לשאלת המסוכנות ולשאלה מה הם התנאים ההכרחיים כדי לאיין את המסוכנות, האם יש צורך וחובה באיזוק אלקטרוני כדי לאין את המסוכנות וכן האם יש אפשרות לשקול לאפשר למשיבים לצאת לעבודה, ושהדבר לא יפגע באיון המסוכנות.

הגורמים הממונים על האיזוק האלקטרוני לקחת בחשבון שהאיזוק יהא כזה שיאפשר שהותם של המשיבים בבית שבו הם נתונים במעצר בית ובחצר המגודרת הסובבת את הבית.

המזכירות תדאג להמצאת פרוט' הדיון לשירות המבחן וכן לגורמי האיזוק האלקט' .

ב"כ המשיבים ידאג להפניה ולמלא את הטפסים הדרושים.

ניתנה והודעה היום ג' אדר ב תשע"ד, 05/03/2014 במעמד הנוכחים.

יוסף בן-חמו, שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מלול(עציר)
שופט :
עורכי דין: