ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עצי חזון בע"מ נגד זולאי ודרניקוב :


בפני כבוד הרשמת דנה עופר

המבקש

זולאי ודרניקוב

נגד

המשיבה

עצי חזון בע"מ

החלטה

לפניי התנגדות לביצוע שטר, אשר הוגשה ביחס לשיק על סך 2,300 ₪, ליום 28/01/13.

לטענת המבקשת, בחודש ספטמבר 2012 רכש מהמשיבה חומר י בנייה ועץ, עבור שיפוץ שער כה בביתה, ושילמה בשיקים דחויים. בעת הרכישה הודיעה, לטענתה, כי ייתכן שלא תזדקק לחומר נוסף. לפיכך, סוכם עם נציגת המשיבה כי אם י ישאר חומר, הוא יוחזר אליה, והיא תשיב את סכום הכסף עבורו. לטענת המבקש ת, נציגת המשיבה אף אמרה לה, כי השיק הנ"ל, שהינו השיק הדחוי האחרון, לא יופקד, ויהווה "שיק ביטחון", אשר יוחזר לאחר שיוחזר החומר. לטענת המבקש ת, עת הסתיימו השיפוצים בביתה, הודיע ה כי ה יא מעוניינת להחזיר את החומר שנשאר. ואכן, עובד של המשיבה הגיע לביתה, לקח את החומר, ומסר לידיה אישור חתום בכתב ידו, ובו פירוט החומר שלקח בחזרה. כמו כן, לטענת המבקשת, קיבלה ממנהל מחסן המשיבה, אישור חתום על החזרת חומר בשווי 2,854 ₪, ו לפיכך נותרה ביתרת זכות על סך 554 ₪. לטענת המבקשת, כאשר פנתה למש יבה בבקשה להחזיר לה את שיק הביטחון, נאמר ל ה כי השיק כבר הופקד , והיא סירבה להחזיר לה את יתרת הזכות עבור החומר שקיבלה ממנו בחזרה. על כ ן, לטענתה, ביטלה את השיק.

דיון בבקשה התקיים לפניי היום. בדיון נחקרה המבקשת בחקירה נגדית, והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. למרות סכומה הנמוך של התביעה, ניכר היה שאין ברצון הצדדים להגיע לפשרה לסיום ההליך המשפטי.

טענות המבקשת נותרו בעינן לאחר חקירתה הנגדית.

לטענת המשיבה, אין ממש בטענות המבקשת, שכן הן עומדות בניגוד למדיניות המשיבה לעניין החזרת סחורה ובניגוד לנהליה. כן טוענת המשיבה, כי המסמכים שצרפה המבקשת אינם מהווים ראייה טובה להחזרת הסחורה, בפועל לא הוחזרה כל סחורה, והמבקשת לא הייתה זכאית לזיכוי.

בשלב הדיון בהתנגדות לביצוע שטר נבחנת גירסת הנתבע בלבד. לא ניתן לקבל ראיות מטעם התובע, ולא ניתן לבחון את גירסתו העובדתית. הואיל וגירסתה של המבקשת נותרה בעינה לאחר החקירה, והואיל ויש בה משום הגנה לכאורה מפני התביעה, הרי שיש ליתן למבקשת רשות להתגונן, על מנת שטענות שני הצדדים תתבררנה בהמשך.

לפיכך, אני רואה לנכון להורות על קבלת ההתנגדות.
הוצאות הדיון שהתקיים לפניי יעמדו על 800 ₪, והן ישולמו בסוף ההליך העיקרי, על ידי הצד שטענותיו תידחנה, לגופו של עניין.

הליכי הוצל"פ מעוכבים. התצהיר ישמש כתב הגנה.

נוכח סכום התביעה היא תידון בסדר דין מהיר.

התובעת תגיש תצהיר מטעמה, יחד עם רשימת מסמכים והעתקי המסמכים, בהתאם לתקנה 214ב1(1), תוך 30 יום מקבלת החלטה זו. אם לא יוגש תצהיר מטעם התובעת, תוך המועדים שנקבעו לעיל, תימחק התביעה, וייסגר תיק ההוצל"פ כנגד המבקשת.

עם העברת התביעה מלשכת ההוצאה לפועל לבית המשפט עשוי להיווצר הפרש אגרה, אותו על התובעת לשלם תוך 30 יום מקבלת דרישת הגזברות, שאם לא כן תימחק התביעה, וייסגר תיק ההוצל"פ כנגד המבקש ת.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ג' אדר ב תשע"ד, 5 במרץ 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עצי חזון בע"מ
נתבע: זולאי ודרניקוב
שופט :
עורכי דין: