ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמר שמעון נגד הכונס הרשמי :

1

בתי-המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

פשר008444/08

לפני:

כבוד השופט אריאל ואגו

תאריך:

24/08/2008

בעניין:

עמר שמעון ת.ז 058863499

ע"י ב"כ

עוה"ד רפי בוקר

החייב

נ ג ד

הכונס הרשמי

המשיב

צו כינוס

לאחר שעיינתי בבקשת החייב ובנספחיה ובתגובת הכונ"ר אני מורה כדלקמן:

א. ניתן צו לכינוס נכסי החייב.

ב. הכונס הרשמי מתמנה ככונס החייב.

ג. מעוכבת יציאתו של החייב מן הארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי.

ד. על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

1. להתייצב בפני הכונס הרשמי במשרדו בכל עת שידרש לכך לצורך חקירה.

2. לשלם הדדית לכונס הרשמי לטובת נושיו סך של 1,000 ₪ החל מהיום. סכום זה יהיה צמוד למדד החל מהיום וישולם מידי חודש בחודשו, לא יאוחר מהיום העשירי בכל חודש.

3. להגיש לכונס הרשמי תוך שבעה ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים.

4. להגיש לכונס הרשמי דו"ח חודשי על הכנסותיו ועל הוצאותיו עפ"י הטפסים שימסרו לו על ידי הכונס הרשמי, ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי.

5. למסור עותק מצו זה לכל הנושים, אותם מנה בבקשתו להכריז עליו כפושט רגל, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת הצו, ולהעביר לתיק בית המשפט או לב"כ הכונ"ר את אישורי המסירה.

ה. ניתן בזאת צו לעיכוב ההליכים לפי סעיף 22 (א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם- 1980. (להלן:"פקודת פשיטת הרגל").

ו. אני מטיל על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42 א' לפקודת פשיטת הרגל.

ז. הדיון בבקשה להכרזת החייב יקבע ליום 10.5.09 בשעה 12:00 בפני כב' השופטת ד"ר דפנה אבניאלי.

ניתנה היום, כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

א' ואגו, שופט

008444/08פשר055 מיטל פרוכט