ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאילובסקי ניקולאי נגד מדינת ישראל :

6

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

בש 021635/08

בפני:

שופט: ביתן אליהו

תאריך:

24/08/2008

בעניין:

מיכאילובסקי ניקולאי

המבקש

נגד

מדינת ישראל

המשיבה

החלטה

א. כללי

1. נגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות ואיומים. על פי הנטען בכתב האישום, בתאריך 25.4.08 בסמוך לשעה 13:20, הגיע שוטר לרחוב הרצוג באופקים, כדי לטפל באירוע של סכסוך שכנים. השוטר הבחין בעורר שהיה בגילופין ועל פניו סימני דם. הוא ניגש לעורר לברר פשר הדבר והעורר תקף אותו באגרופים. שוטרים נוספים שהוזעקו, הותקפו אף הם על ידי העורר אשר גם איים עליהם שעם שחרורו מהמעצר, הוא יפגע בהם.

2. המשיבה ביקשה לעצור את העורר עד תום ההליכים.

3. בית המשפט (כב' השופט ג' אמוראי), הזמין תסקיר מעצר אודות העורר. קצינת המבחן התייחסה לאישיותו של העורר, לרקעו ולנטייתו לצריכת אלכוהול ולא המליצה על שחררו בערובה. בית המשפט שמע את הערבים שהוצעו לפקח על העורר והתרשם כי הם אינם מתאימים למשימה. בית המשפט קבע גם כי הוא אינו נותן אמון בעורר שישמור על תנאי השחרור שיקבעו לו ובסופו של דבר הורה על מעצרו עד תום ההליכים.

4. על החלטה זו הגיש העורר ערר (בש 021353/08). במהלך הדיון בערר, הסכימו הצדדים "שבית המשפט קמא יבחן חלופה שלא היתה בפני שירות המבחן". החלופה המדוברת הינה הימצאות העורר בבית משפחת מורוזוב באופקים, בפיקוח הגב' מורוזוב אירנה ובנה ליאוניד. ב"כ המשיבה הצהיר כי "אין בהסכמתי הנ"ל משום הסכמה לחלופה הנ"ל. אנחנו נשקול את עמדתנו לאחר קבלת התסקיר".

5. בהתאם להסכמה האמורה, הגיש שירות המבחן תסקיר מעצר נוסף לבית משפט השלום. בתסקיר זה חוזרת קצינת המבחן על התרשמותה בדבר קיומה של מסוכנות גבוהה להישנות התנהגות פורצת גבולות מצד העורר, אך על רקע התרשמותה החיובית מהערבה המוצעת- גב' מורוזוב, אותה תיארה כ"אשה נורמטיבית וסמכותית המודעת לאחריות הכרוכה בהיותה חלופת מעצר", ועל רקע העובדה כי העורר ביטא הסכמתו להשתלב בתהליך טיפולי בקשר לצריכת האלכוהול שלו, והערכתה כי השתלבותו במסגרת טיפולית והתקדמותו בתהליך הטיפולי יהיה בהם בכדי לצמצם את רמת הסיכון להישנות התנהגות פורצת גבולות, המליצה, למרות התלבטויותיה, לשחרר את העורר לחלופת מעצר.

6. בית המשפט (כב' השופט א' בן דור), קבע כי מסוכנותו של העורר – הנלמדת מהסיטואציה שברקע כתב האישום שהוגש נגדו, מנטייתו לצריכה מופרזת של אלכוהול, מעברו הפלילי ומהערכת שירות המבחן – גבוהה, וכי הוא אינו מוכן לתת אמון בעורר, כך שהבסיס לאפשרות להמיר את מעצר העורר בחלופה- נשמט. עוד הוסיף כי הוא אינו מוצא טעם לסטות מהכלל לפיו לא יתבצע שחרור לחלופת גמילה בשלב המעצר. על כן הורה כי ההחלטה לעצור העורר עד תום ההליכים, תעמוד על כנה.

מכאן הערר שבפני.

ב. דיון והכרעה

1. ב"כ העורר טוען כי על רקע הסכמת הצדדים בדיון בב"ש 021353/08 ועל רקע ההמלצה שבתסקיר המעצר שהוגש בעקבותיה, יש לשחרר את העורר. ב"כ המשיבה הדגיש את החומרה שבמעשים המיוחסים לעורר, את עברו הפלילי ואת המסוכנות הנובעת ממנו על רקע אישיותו ונטייתו לצריכה מופרזת של אלכוהול וביקש שלא להתערב בהחלטת בית המשפט.

2. כאמור, בדיון בב"ש 021353/08, הסכימו הצדדים שעניינו של העורר יוחזר לבית משפט השלום שיבחן חלופה שלא היתה בפני שירות המבחן. הסכמה זו ניתנה למרות שהתביעה היתה ערה למעשים המיוחסים לעורר בכתב האישום ולדברים שנכתבו על העורר בתסקיר המעצר באשר לאישיותו ולמסוכנות הנובעת ממנו.

בהסכמה זו טבועה ההנחה, כי עקרונית, ניתן לשחרר את העורר בערובה. השאלה שנותרה לבחינה הינה התאמת החלופה המוצעת. מהתנהלות העניינים בערר האמור, כפי שהדברים באים לביטוי בפרוטוקול הדיון, ניתן להבין כי עמדה זו היתה אף עמדתו של בית המשפט המחוזי. מהצהרת ב"כ המשיבה, כי המשיבה תשקול עמדתה לאחר קבלת התסקיר הנוסף, יש להבין שעמדת המשיבה הינה כי אם שירות המבחן ימצא את החלופה המוצעת, כראויה, הדבר ישפיע על עמדת המשיבה בכיוון של שחרור העורר.

3. החלטת כב' השופט בן דור – שכשלעצמה מנומקת היטב והגיונית, מתמקדת במסוכנותו של העורר ובשאלת האמון שניתן לתת בו על רקע עברו ואישיותו. השאלה שהוא הציב כשאלה שבמחלוקת בין הצדדים הינה "האם לאמץ את מסקנת התסקיר ולשחרר לחלופה". בכל הכבוד, לא זו השאלה שעמדה לפתחו של בית המשפט. על רקע הסכמת הצדדים כמתואר והחלטת בית המשפט המחוזי, נקודת המוצא החדשה לדיון הינה האם החלופה המוצעת, ראויה. לכך לא נתן בית המשפט תשובה ישירה, אלא, כאמור, קבע כי על רקע נימוקים שונים, אין לתת בעורר אמון וממילא אין לשחררו בערובה.

4. אמנם, בסופו של דבר, ההכרעה היא של בית המשפט, אך לעמדת המוצא של הצדדים בכלל ובנסיבות כבענייננו – בהן העניין הוחזר מבית המשפט המחוזי עם הסכמה באשר לנושא שעל בית המשפט לבחון – בפרט, יש משקל משמעותי.

5. סוף דבר, על רקע הסכמת הצדדים כאמור והמלצת שירות המבחן - על אף ההתלבטויות המובנות המתוארות בתסקיר, ובהתחשב בעובדה שהעורר נתון במעצר מזה כארבעה חודשים, ובסיכוי המסויים שמהלך הטיפול המתוכנן יצלח, אני מקבל את הערר ומורה על שחרור העורר בערובה בתנאים הבאים:

א. העורר ישהה בכל שעות היממה בבית משפחת מורוזוב בשכונת יוני 803/3 אופקים ולא יצא ממנו.

ב. בכל עת ימצאו עם העורר אחד משני הערבים הבאים: גב' מורוזוב אירנה מ.ז. 317237311 או מר מורוזוב לאוניד מ.ז. 317237352 .

ג. העורר ימצא בפיקוח אלקטרוני מתמיד.

ד. העורר יחתום על ערבות עצמית בסך 10.000 ₪.

ה. כל אחד משני הערבים יחתום על ערבות בסך 10.000 ₪.

ו. נאסר על העורר לצאת את הארץ ועליו להפקיד דרכונו במזכירות בית המשפט.

ז. העורר ימצא בפיקוח שירות המבחן למשך 6 חודשים במהלכו ישתתף בקבוצה טיפולית.

ח. העורר יהיה רשאי לצאת לפגישות בשירות המבחן ובמרכז לגמילה מאלכוהול. בתנאי שיהיה בידו מסמך המזמינו לפגישה. העורר יהיה מלווה כל העת, מיציאתו מהבית ועד לחזרתו אליו, בגב' מורוזוב אירנה.

ט. במקרה של צורך רפואי דחוף יוכל העורר לצאת מהבית בליווי אחד הערבים ותוך מתן הודעה מיידית לקצין התורן של תחנת משטרת אופקים.

המזכירות תעביר ההחלטה, בפקס, לצדדים, ללא דיחוי.

אני מעכב שחרור העורר למשך 48 שעות. אם התביעה תחליט לא להגיש ערר על ההחלטה, היא מתבקשת להודיע על כך, ללא דיחוי, למזכירות בית המשפט ולבא כח העורר, על מנת שניתן יהיה לשחרר את העורר מהמעצר.

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים