ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גוניקמן אמיר נגד בטוח לאומי-סניף תל-אביב :

3 מרץ 201 4
לפני: כבוד השופט אילן איטח

התובע:
אמיר גוניקמן
ע"י ב"כ עו"ד משה גלעד
-

הנתבע:
המוסד לבטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד חיה שחר

החלטה

המינוי
ד"ר אורלי תיבון-פישר מתמנה בזה כמומח ית יועצת רפואי לבית הדין (להלן - המומחית) בכדי לתת חוות דעת רפואית בעניינו של מר אמיר גוניקמן (להלן – התובע), בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 ימים מיום שקיבלה לידי ה החלטה זו.

המסמכים
להלן המסמכים הרלוונטיים:
א. תיק רפואי מטעם המוסד לביטוח לאומי – מסומן 1/ 2013 ב. תיק רפואי מבית חולים בילינסון – מסומן 2/2013 ג. תיק רפואי מבית חולים מאיר – מסומן 3/2013 ד. תיק רפואי מבית חולים איכילוב – מסומן 4/2013 ה. תיק רפואי משירותי בריאות כללית – מסומן 5/2013 ו. תיק חוות דעת מומחים רפואיים מטעם הצדדים – מסומן 6/2013:
(1) ד"ר גפן טמיר – חוות דעת וחוות דעת משלימה (2) ד"ר מתי וקסלר – חוות דעת מיום 20.1.2014.

ז. תיק חוות דעת מומחים לא רפואיים – מסומן 7/2013 - חוות דעת מומחה מטעם התובע מאת המהנדס ראובן וקס - תמונות תקרת אוטובוס המכילה צמר סלעים
- תמונות קיר הזכוכית המפריד בין הנהג לנוסעים באוטובוס - דיסק של סרט שהוסרט על ידי התובע – תקרת אוטובוס מפורקת המכילה צמר סלעים - דף מידע בענין סיבי צמר סלעים: השפעה בריאותית ותקנות - חוות דעת מהנדס הרכב בן צור יצחק וחוות דעת המשך מיום 10.11.04 על נספחיה - מסמך המוסד לבטיחות וגיהות בענין פיזור סיבי זכוכית, צמר סלעים באוטובוסים - אסופת מסמכים לענין קיומה של רטיבות ונזילות באוטובוסים, לרבות תלונות נוסעים ודו"ח של 400 אוטובוסים שנכנסו לתיקוני אטימה מחדש - דו"ח תוצאות בדיקת מעבדה מיום 20.8.03 (כיח מגורה)
- תוצאות בדיקת מעבדה מיום 2.10.03 – ד"ר אליעזר גנור (בדיקת הגופים הזרים מהכיח המגורה)
- דו"ח תוצאות בדיקת מעבדה מיום 5.5.04 ד"ר שמשון לרמן - חוות דעת ד"ר טרייבר מיום 18.12.03
- מכתבו של מנהל טכני בחברת "דן" אברהם יצחק מיום 28.5.07 - חוות דעת מומחית מטעם הנתבע גב' נילי גרינברג

העובדות
להלן עובדות המקרה:
התובע יליד 1960 החל לעבוד בקואופרטיב דן בשנת 1984 כנהג ולימים כיהן כמנהל משאבי אנוש אזורי.
בתקופה שבין 15/1/1985 ל-28/1/92 שימש התובע כנהג אוטובוס ונהג בעיקר באוטובוסים מסוג מאן SC2000 שיוצר בשנת 1984 (להלן – האוטובוסים). היקף עבודת הנהיגה של התובע באוטובוסים היה כ-200 שעות בחודש.
באוטובוסים נעשה שימוש בצמר סלעים לבידוד כל התקרה של האוטובוסים. צמר הסלעים הונח ברבדים שהודבקו על גבי שכבת נייר כסף שנמצאה מעל התקרה המבודדת בתוך האוטובוסים (להלן - המזונית) המזונית הייתה מחוררת.
לעניין הרבדים שהונחו מעל המזונית יצויין כך:
א. רק חלקם היו עטופים בניילון ויתכן שבמהלך השנים עטיפות הניילון התפוררו או נקרעו;
ב. כבר בשנים הראשונות לשימוש באוטובוסים נגרמו נזילות מהגג. המים נזלו דרך המזונית, תוך כדי הרטבת צמר הסלעים והרטבת הנוסעים ותא הנהג. הנזילות אירעו מדי חורף. גם בעת שטיפת האוטובוסים נגרמו נזילות מים כאמור;
ג. כבר בשנים הראשונות בוצעו עבודות תחזוקה שונות בגג האוטובוסים. עבודות שהיו כרוכות בהזזת צמר הסלעים ובפגיעה ברבדי צמר הסלעים.
כתוצאה מהמפורט בסעיף 4 התפזרו סיבי צמר הסלעים בחלל האוטובוסים באופן ששאיפת האוויר בחלל האוטובוס ע"י התובע גרמה לסיבים ברי נשימה לחדור לריאותיו.
ואכן, בבדיקה של מיקרוסקופ אלקטרוני סורק שנעשה בחומר שנתקבל מכיח מגורה של התובע נמצא, בין היתר, סיב של צמר סלעים אשר מקורו באוטובוס כאמור. תוצאות בדיקת הכיח המגורה מצויות בתיק 7/2013 .

השאלות
המומחית הנכבד ה מתבקש ת להשיב על השאלות הבאות:
מהי המחלה בה לוקה התובע בריאותיו?
האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין חשיפת התובע לצמר סלעים כמתואר בסעיף 3 לעיל לבין המחלה בריאות?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
האם פעלו גורמים נוספים בגרימת המחלה בריאות, אם כן – אילו הם?
אם התשובה לשאלה ב' חיובית ואם פעלו גורמים נוספים, האם תנאי העבודה השפיעו, ביחס לגורמים האחרים, השפעה משמעותית על גרימת המחלה של התובע.
השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה.

ההחלטה, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיף 2 תשלח למומחית. לצדדים תומצא ההחלטה ללא המסמכים.

אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחית, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחית, יגיש הודעה בכתב לבית הדין זה וישירות לצד שכנגד, בתוך 5 ימים מהיום.

לעיון בעוד 45 יום.

ניתנה היום, א' אדר ב' תשע"ד, (3 מרץ 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

חתימה


מעורבים
תובע: גוניקמן אמיר
נתבע: בטוח לאומי-סניף תל-אביב
שופט :
עורכי דין: