ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פניקס הישראלי בע"מ - נגד כהן יה :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 729186/07

לפני:

כבוד השופט יאיר דלוגין

תאריך:

24/08/2008

בעניין:

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד אפרת נחום מלניק

התובעת

נ ג ד

1 . כהן יהושע

2 . כהן עומר

הנתבעים

פסק דין

התובעת, חפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, הגישה נגד הנתבעים, כהן יהושע וכהן עומר, תביעה על סך 3,619 ש"ח, בגין יתרת חוב עבור פוליסת ביטוח רכב.

הצדדים הסכימו שבית המשפט יפסוק בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, ללא נימוקים. בנוסף הסכימו הצדדים, כי פסק הדין יכול ויקבל את התביעה במלואה או ידחה אותה במלואה או יקבע כל תוצאה אחרת וכן הוסכם כי פסק הדין ינתן על פי החומר הקיים בתיק ועל פי סיכומים בכתב, שניתן יהיה לצרף אליהם מסמכים נוספים.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות והתרשמתי מטענות הצדדים ומהמסמכים שלפני, החלטתי לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת, סך של 2,750 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל ובתוספת הוצאות המשפט וכן בנוסף, שכר טרחת עו"ד בסך של 600 ש"ח + מע"מ. כל הסכומים שנפסקו, ישולמו תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לנתבעים.

ניתן היום, כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008), בלשכתי.

יאיר דלוגין, שופט