ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מירס תקשורת נגד מיטב הצפון שווק :

1

בתי המשפט

בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו

לפני כבוד השופט יאיר דלוגין

א 726398/07

תאריך:

24/08/2008

בעניין:

מירס תקשורת בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד קנובל ערן

התובעת

נ ג ד

1 . מיטב הצפון שווק חומר בע"מ

2 . עאסי חביב

ע"י ב"כ

עו"ד עאסי אשרף

הנתבעים

פסק דין - נתבע 2

התובעת, מירס תקשורת בע"מ, הגישה נגד הנתבעים, מיטב הצפון שווק חומר בע"מ ועאסי חביב, תביעה על סך 19,396 ₪ בגין יתרת חוב עבור שירותי רדיו טלפון נייד.

הצדדים הסכימו שבית המשפט יפסוק בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, ללא נימוקים. עוד הוסכם כי פסק הדין יינתן על סמך החומר הקיים בתיק ועל פי סיכומים בכתב. בנוסף, הסכימו הצדדים, כי תינתן התייחסות נפרדת להוצאות ולשכר הטרחה.

הצדדים הגישו סיכומים בכתב. התובעת בחרה שלא להגיש סיכומי תשובה. יצויין כי לא התחשבתי במסמכים שצורפו לסיכומים ולא בטענות שמהוות הרחבת חזית מעבר לנטען בכתבי הטענות.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות והתרשמתי מטענות הצדדים ומהמסמכים שלפני, החלטתי לחייב את הנתבע מס' 2 לשלם לתובעת 9,500 ₪ בגין התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל. כמו כן, ישלם הנתבע מס' 2 לתובעת את הוצאות המשפט וכן בנוסף, שכר טרחת עו"ד, בסך של 1,000 ₪ + מע"מ. כל הסכומים שנפסקו ישולמו תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לנתבע מס' 2.

ניתן היום, כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008), בלשכתי.

יאיר דלוגין, שופט