ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלומי נגד כרטיסי אשראי לישראל ב :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא162369/08

לפני:

כבוד השופט יאיר דלוגין

תאריך:

24/08/2008

בעניין:

שלומי ירון

המבקש

נ ג ד

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד לב יחיעם

המשיבה

פסק דין

המשיבה, חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, הגישה נגד המבקש, תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, על סך של 3,999 ש"ח, בגין יתרת חוב עבור שימוש בכרטיס אשראי שהנפיקה לו המשיבה.

הצדדים הסכימו שבית המשפט יפסוק בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, ללא נימוקים. בנוסף הסכימו הצדדים, כי סכום של 3,477 ש"ח אינו שנוי במחלוקת וכי בית המשפט יפסוק רק ביתרת סכום התביעה וכן בשאלת ההוצאות ושכר טרחת עו"ד. כמו כן, הוסכם כי המבקש רשאי לבטל את ההמחאות ששלח למשיבה ואשר לפי טענתה לא נמצאו ולא נפרעו.

לאחר שעיינתי בחומר שנמצא בתיק ולרבות בסיכומי הצדדים, החלטתי לחייב את המבקש לשלם לתובעת סך של 3,477 ש"ח. מצאתי לנכון לחייב את המשיבה לשלם למבקש הוצאות משפט בסך של 1,000 ש"ח. לפיכך, המבקש מחויב לשלם למשיבה 2,477 ש"ח בלבד. אם ישולם הסכום הנ"ל עד ליום 1.10.08, ייסגר תיק ההוצאה לפועל ויבטולו כל ההליכים שננקטו במסגרתו, וזאת יעשה תוך 7 ימים מפירעון סופי ומוחלט של התשלום הנ"ל. אם לא ישולם התשלום הנ"ל במלואו ובמועדו, תהא רשאית המשיבה להמשיך בהליכי הוצאה לפועל, אך ורק בגין הסכום של 2,477 ש"ח ו/או כל סכום מתוכו שלא שולם (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.10.08 ועד לתשלום בפועל).

המבקש רשאי לבטל את ההמחאות ששלח למשיבה, ככל שלא ביטל אותם עד היום, והמשיבה מחויבת להשיב למבקש את ההמחאות במידה ונמצאו, ללא קשר לחובת המבקש לשלם לה את סכום פסק הדין.

ניתן היום, כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008), בלשכתי.

יאיר דלוגין, שופט