ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דייר הבית נגד בורמן ואח' :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 012180/07

לפני:

כב' השופט יצחק שמעוני, ס. נשיא

24/08/2008

בעניין:

דיירי הבית ברח' צרויה 4 ירושלים

ע"י ב"כ עו"ד

יהודה שנייויס ואח'

התובעים

נגד

1. בורמן אייל חיים

1. בורמן שירגל חנה

ע"י ב"כ עו"ד

י' קרמר ואח'

הנתבעים

פסק דין

1. התובעים הגישו תובענה לסילוק ידם של הנתבעים משטח החניה בביתם של התובעים הנמצא ברח' צרויה 4, שכונת גבעת חנניה, ירושלים והידוע כחלקה 13 בגוש 30511. כמו-כן נתבקש סעד כספי בסך 30,000 ₪ בגין דמי שימוש ראויים.

הנתבעים הינם בעלי זכויות ומחזיקים בדירת קרקע הנמצאת בבית הסמוך ברח' נעמי 7 ירושלים והידוע כחלקה 15 בגוש 30511.

2. לבקשת ב"כ הצדדים ערכתי ביקור במקום ביום 14.7.08 שבעקבותיו העלה בית המשפט הצעת פשרה לפיה המעבר דרך החניה ברח' צרויה 4 יהא מעבר כזכות אישית לנתבעת ולילידה ללא שימוש ברכב. מעבר לכך לא תהא לאיש זכות מעבר. זכות זו תהא זכות אישית ולא קניינית ואינה ניתנת להעברה.

בית המשפט ביקש מב"כ הצדדים להגיש עמדתם להצעה זו.

3. ב"כ התובעים מסר הודעתו ביום 23.7.08 לפיה מוותרים התובעים על התביעה הכספית. על פי המוצע, תהא לנתבעת ולילדיה בלבד זכות מעבר, זאת עד להגיע שני ילדי הנתבעים (בן ובת) לגיל 18 שנה או במכירת דירתם או חלק ממנה, הכל לפי המוקדם יותר. האמור יהא בכפוף לכתב התחייבות וכתב ויתור שאין ולא תהיה להם כל זכות שהיא במעבר ועם תום המועד ידאגו הנתבעים לסגור את הפשפש בגדר. כן מוצע כי יינתן פסק דין לסילוק יד שלא ימומש אם בתום המועד שניתן לשימוש יחדלו הנתבעים מהשימוש ויסגרו את הפשפש, או שהמעבר יסגר ע"י התובעים באופן שיראו לנכון.

4. הנתבעים, בהודעתם מיום 14.8.08, מסרו כי לפנים משורת הדין ועל מנת לחסוך במשאבים יקרים, ולצורך הפשרה בלבד, יהיו מוכנים להסתפק בזכות מעבר להם ולילדיהם עד אשר תימכר הדירה, מבלי שיהיה ניתן להעביר את זכות המעבר לרוכש הדירה בעתיד.

5. לאחר עיון בכתבי הטענות, התרשמותי מהביקור במקום ולאור הודעות ב"כ הצדדים, כאמור לעיל, ניתן פסק-דין הקובע כדלהלן:

א. לנתבעים ולילדיהם תהא זכות מעבר בשטח נשוא התביעה (ללא רכב) וזאת עד הגעת שני ילדי הנתבעים (בן ובת) לגיל 18 שנה, או מכירת דירתם או חלק ממנה, הכל לפי המוקדם.

ב. הזכות תהא אישית ולא תחשב כזכות קניינית והיא אינה ניתנת להעברה.

ג. בתום המועד, יחדלו הנתבעים מהשימוש במעבר והפשפש בגדר יסדר על-ידי הנתבעים או על-ידי התובעים, כפי שימצאו לנכון.

ד. בנסיבות העניין כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח העתק פסק-הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר.

יצחק שמעוני, שופט

סגן נשיא