ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארז צדוביץ' נגד עיריית טייבה :

רע"א 3577/04

המבקש:
ארז צדוביץ'

נ ג ד

המשיבה:
עיריית טייבה

בקשת רושת ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 9.3.0-4 בר"ע 2437/03 שניתנה על ידי כבוד השופטת ה. גרסטל

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בת"א (כבוד השופטת ה' גרסטל), לפיה נמנע בית המשפט מליתן למבקש רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בכפר סבא (כבוד השופט ר' אמיר), אשר דחה את ערעור המבקש על החלטת רשם בית משפט השלום בכפר סבא (כבוד הרשם א' באומגרט), לפיה הוגבל עיקול זמני שהוטל לטובת המבקש על נכסי המשיבה לסכום של 1,000,000 ₪, וזאת במסגרת תביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבה בסכום של 2 מליון ₪.

2 . המבקש הגיש תביעה כספית נגד המשיבה, בגין שירותים שסיפק לה. סכום התביעה הועמד על 2,000,440 ₪. לאחר שהוטל עיקול זמני במעמד צד אחד, ולאחר דיון בבקשת המשיבה לביטול העיקול ומהלכים דיוניים נוספים, הועמד סכום העיקול על סך של 1,000,000 ₪ בלבד. רשם בית משפט השלום בכפר סבא קבע כי בעוד שלמבקש עילת תביעה מבוססת לכאורה לענין סכום זה, הרי שיתרת תביעתו אינה מבוססת באותה מידה. כן התחשב הרשם באופיה של המשיבה כרשות מקומית, ואת הנזק שיגרם לה ולתושבים כתוצאה מעיקול בשיעור כה גדול. ערעורם של שני הצדדים על החלטה זו בפני בית משפט השלום בכפר סבא נדחה, תוך שהשופט מאשר את החלטת הרשם, גם אם לא מטעמיה. בהגבלת העיקול לסכום של 1 מליון ₪ ראה הרשם איזון נכון בין הקושי הצפוי במימוש פסק הדין על ידי התובע לבין קיומם של אמצעים נוספים למימושו בהליכי הוצל"פ ואצל בנק אוצר השלטון המקומי. באיזון זה התחשב בעובדה כי יש לעיריה נכסים נוספים ויש עוד דרכים להיפרע ממנה. על החלטה זו, הגיש המבקש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. הוא טען כי משקיבל בית משפט השלום את עיקרי טענותיו, היה עליו לקבל את הערעור, ולהימנע מלדחותו על סמך טענות שלא נטענו ולא הוכחו בפניו. בית המשפט המחוזי דן בטענות המבקש ודחה אותן. הוא קבע כי על פי הדין, רשאית ערכאה שיפוטית לאמץ מסקנות ערכאה קודמת גם אם לא מנימוקיה. כן קבע כי עניינו של העיקול נבחן על ידי שתי ערכאות שקדמו לו – הרשם ובית משפט השלום. בגלגול שלישי בפני בית המשפט המחוזי, יש להחיל את הילכת "חניון חיפה" על פיה תינתן רשות ערעור בהקשר זה רק מקום שמתעוררת שאלה עקרונית כללית. משלא מתעוררת שאלה כזו בנסיבות ענין זה, לא נמצא מקום למתן רשות ערעור כמבוקש. על החלטה זו עותר המבקש למתן רשות ערעור בפני ערכאה זו.

3. בבקשתו, שב המבקש ושוטח את טענותיו שהועלו בפני הערכאות הקודמות וזאת בגלגול רביעי. לטעמו, החלטות הערכאות בעניינו לא בוססו כדבעי על ראיות שהוצגו לפניהן, והשיקולים והאיזונים לא נשקלו כראוי. כן הוא טוען כי משנדחה ערעורו בבית משפט השלום על בסיס נימוקים חדשים, יש לראות את ההליך הדיוני שבא בעקבותיו כערעור ראשון ולא כבקשה לדיון בפני הערכאה שלישית.

4. דין הבקשה להידחות. טענותיו של המבקש נוגעות כל כולן לאופן יישום המבחנים למתן סעד זמני בעניינו, ואין בענין זה משום חריגה מעניינם הפרטני של הצדדים לסכסוך, המצדיק בירור משפטי בגלגול רביעי (השווה רע"א 10382 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פד"י לו(3), 123).

הערכאות הקודמות דנו בפירוט במכלול השיקולים והאיזונים הנדרשים על פי הדין בהטלת עיקול זמני, תוך שימת לב לנתונים ולנסיבות המיוחדים למקרה הנדון. משדחה בית המשפט המחוזי, כדין, את בקשת רשות הערעור שהוגשה בפניו בתורת "ערכאה שלישית", מקל וחומר שאין מקום לקבלת הבקשה על ידנו בתורת "ערכאה רביעית" משנושא ההליך נוגע ביסודו לצדדים הנוגעים בדבר, ונעדר היבט עקרוני כללי כלשהו.

הבקשה נדחית, ללא צורך בקבלת תשובה.

ניתנה היום, כ"ה בניסן תשס"ה (4.5.05).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: ארז צדוביץ'
נתבע: עיריית טייבה
שופט :
עורכי דין: