ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכח המניע יעוץ בע"מ נגד זהר :


בפני כבוד השופטת אילה גזית

המבקש

ינון זוהר

נגד

המשיבה

חברת הכח המניע ייעוץ בע"מ

החלטה

1. ביום 28.11.12 ניתן פסק-דין כנגד הנתבע בהעדר התייצבות.

2. הנתבע הגיש בקשה לביטול פסק-הדין, ובהחלטת יום 2.7.13 נקבע, כי בהעדר בקשה להארכת מועד הנתמכת בתצהיר המפרט טעמים מיוחדים, אין מקום להיעתר לבקשה.

3. המבקש הנתבע הגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק-הדין, וטען כי נודע לבא-כוחו על מתן פסק-הדין באמצע חודש אפריל 2013 (ראו: סעיף 3 לבקשה).

4. בסעיף 6 לבקשה נטען, כי בשל נסיבות שאינן ברורות דיין לב"כ הנתבע, מועד הדיון לא הופיע בלוח המשפטים שלו .

5. התובעת הגישה תגובתה לבקשה, ופירטה את נימוקי התנגדותה.

6. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, ןב נספחים, בבקשה להארכת מועד, ובבקשה לביטול פסק-הדין , ובתגובות שהוגשו, אני קובעת, כי דין הבקשה להידחות.

7. המחוקק קבע מועדים סטטוטוריים בסדרי הדין, כאשר חריגה ממועדים אלה, טעונה הגשת בקשה, תוך הצגת טעמים מיוחדים למתן אורכה. הקפדה נאותה על לוח הזמנים בהליך שיפוטי, הינה הכרח, ויש להקפיד על כלל סופיות הדיון, שמטרתו היא ניהול מערכת שיפוט סדירה ותקינה, והגנה על זכויות הצדדים.

8. תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי מאפשרת הארכת מועד שנקבע בחיקוק מטעמים מיוחדים שיירשמו. הלכה פסוקה היא, כי טעם מיוחד הינו מקרה או אירוע , מחוץ לשליטתו הרגילה של בעל דין, אשר אינו צפוי מראש, ולא ניתן להיערך אליו מראש. אין המדובר בטענות שניתנות לגילוי על-ידי בדיקה רגילה או טעות של עו"ד ( ראו בעניין זה, בספרו של אורי גורן, סוגיות בסדר הדין האזרחי, בעמודים 644-646).

9. במקרה דנן, טענת ב"כ המבקש בעניין האיחור בהגשת הבקשה לביטול פסק-הדין הינה, כי מועד הדיון לא הופיע בלוח המשפטים שלו, בשל נסיבות שאינן ברורות לו .

10. טענה זו איננה מהווה טעם מיוחד , ואיננה בגדר נסיבות המהוות טעמים מיוחדים, המצדיקים את האיחור בהגשת הבקשה, ורישום מועד הדיון , כמו גם רישום מועד קבלת פסק הדין לצורך הגשת בקשת ביטול במועד שקבע החוק הינה בהחלט בשליטתו של עורך-הדין.

11. בנסיבות אלה, לאור ההלכה הפסוקה, ובהעדר טעמים מיוחדים לאיחור בהגשת הבקשה לביטול פסק-הדין במועד שנקבע בחוק, הבקשה להארכת מועד נדחית בזה.

12. המבקש ישלם למשיבה הוצאות הדיון בבקשה, ושכר טרחת עו"ד בסך של 2,500 ₪, בתוספת מע"מ, וזאת בתוך 30 ימים מהיום.

13. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ו' שבט תשע"ד, 07 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכח המניע יעוץ בע"מ
נתבע: זהר
שופט :
עורכי דין: